Dynamisch

Het Blariacumcollege is een dynamische school

Het Blariacumcollege is een school in beweging. Kernwoorden die dit zichtbaar maken zijn:

  • het Blariacumcollege is een levendige school waar een ondernemende attitude zichtbaar is;
  • het Blariacumcollege is een sportactieve school met een breed aanbod van sporten beweegactiviteiten binnen en buiten school;
  • het Blariacumcollege is een dynamische kleinschalige school die in verbinding staat met de samenleving en die ruimte biedt aan leerlingen om zichzelf te zijn en te ontwikkelen;
  • het Blariacumcollege is een school die wendbaar is en verbreding en vernieuwing omarmt;
  • het Blariacumcollege werkt aan een gezonde schoolomgeving die uitdaagt, prikkelt en aanzet tot activiteit en waar elk kind zich kan ontplooien.