Examencommissie

Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn:

 • Opstellen van een voorstel voor het examenreglement;
 • Het jaarlijks opstellen van een voorstel voor het PTA;
 • Het borgen van een afsluitend karakter en kwaliteit schoolexamen;
 • Overige door het bevoegd gezag opgedragen taken.

Verder stelt de commissie haar eigen regels vast over de werkwijze die gevoerd gaat worden. Van deze werkzaamheden wordt jaarlijks een verslag vastgelegd.

Tevens wordt er elk jaar geëvalueerd over de kwaliteit van de schoolexaminering en stelt advies op over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen.

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de examencommissie deskundig is op het gebied van:

 • De betreffende schoolsoort
 • Regelgeving over examinering
 • Kwaliteit examinering

Leden van de examencommissie op het Blariacumcollege zijn:

 1. De heer Bert Coumans – voorzitter
 2. De heer Hans Evers – vmbo bk
 3. Mevrouw Lotte Kersten – vmbo gt
 4. De heer Tim Engels – havo
 5. De heer Bert Coumans – vwo

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de website van het Onderwijskantoor.