Aanmelden

De aanmeldingen voor schooljaar ’22/’23 vinden plaats op 14 en 15 maart 2022. Meer informatie over hoe u dat kunt doen vindt u op www.ogvoontmoet.nl.

Wanneer weet u of uw zoon/dochter is toegelaten?
Uiterlijk 8 april 2022 ontvangen de ouders en nieuwe leerlingen een bericht of hun zoon/dochter definitief is toegelaten op de school van aanmelding. We kunnen leerlingen namelijk pas definitief toelaten als het advies van de basisschool overeenkomt met het niveau waarvoor de leerling is aangemeld én als onze scholen dit type onderwijs aanbieden.

Kennismakingsmiddag
Wij willen u attenderen op een speciale kennismakingsmiddag voor aanstaande brugklassers. Of deze doorgang kan vinden, is afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt. Wij zullen u op tijd informeren, ook wanneer besloten wordt dat de kennismakingsmiddag niet doorgaat.

Meer informatie
Informatie over de brugklassen kun je krijgen bij onderstaande teamleiders:

Maasland
mevrouw Charlotte Custers
077-3590200
ccusters@ogvo.nl

vmbo basis/kader
mevrouw Els Hovens
077-3590200
ehovens@ogvo.nl

vmbo kader/theoretisch
mevrouw Els Hovens
077-3590200
ehovens@ogvo.nl

havo/vwo
meneer Matthijs van der Giesen
077-3590200
mvdgiesen@ogvo.nl