ICT School

Het Blariacumcollege en gebruik van ICT

Het Blariacumcollege richt zijn aandacht ten volle op ‘onderwijs op maat’ voor elke leerling. Dat betekent dat onderwijs aangepast wordt in tempo, leerstijl en vakinhoud en daarvoor is ICT een van de noodzakelijke hulpmiddelen. De ontwikkelingen en de mogelijkheden op het gebied van ICT, vormen sinds enkele jaren een interessante toegevoegde waarde voor het onderwijs. Digitaal onderwijs speelt daarom een steeds grotere rol. Het Blariacumcollege blijft lesstof aanbieden door middel van boeken, maar maakt ook steeds meer gebruik van aanvullend digitaal lesmateriaal.