Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

(Top)sport talent

Dé school voor (top)sport talenten

Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

VMBO

Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De programma’s zijn erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in 4 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg.

HAVO/VWO

In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren ‘leren’. Docenten gebruiken ‘activerende didactiek’. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw.

Maasland

Maasland is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening binnen het Samenwerkingsverband VO- SVO Noord Limburg (SWV). Maasland vormt als het ware een brug tussen de relatief beschermde en overzichtelijke wereld van het basisonderwijs (sbo en so) en de wereld van het voortgezet onderwijs met wisselende lesruimtes, meer docenten, een grotere organisatie en een groter gebouw dat niet altijd dicht bij huis ligt.