Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

(Top)sport talent

Dé school voor (top)sport talenten

Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

VMBO

Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De programma’s zijn erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in 4 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg.

HAVO/VWO

In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is nodig gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De docent blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren ‘leren’. Docenten gebruiken ‘activerende didactiek’. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw bewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw.

VO Inclusief

VO Inclusief is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun overstap naar het reguliere onderwijs op de middelbare school. Bij VO Inclusief volgen leerlingen het reguliere lesprogramma met meer maatwerk en persoonlijke aandacht. Dit doen ze in een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare omgeving. Op die manier zorgen we voor een zachte landing op de middelbare school. Daarnaast zijn de leerlingen al aan een reguliere klas gekoppeld. Het doel is namelijk om de leerlingen optimaal te ondersteunen, zodat ze binnen één jaar geleidelijk kunnen instromen in de reguliere klas.