Lesuitval Blariacumcollege

Voortgang van het onderwijsproces is voor het Blariacumcollege een prioriteit. Lesuitval wordt gezien als een verstoring van deze prioriteit. Bij lesuitval worden direct maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De school heeft te maken met verwachte lesuitval, onverwachte lesuitval en lesuitval dat ontstaat door het niet kunnen invullen van vacatures.

In de onderstaande schema vindt u de acties die ondernomen worden indien er sprake is van lesuitval:

Soort lesuitval

Omschrijving

Acties

Verwachte lesuitval

Lesuitval die we van tevoren zien aankomen, omdat de docent op scholing gaat/ meegaat met excursies en reizen, verlof wat aangevraagd is

Er wordt in eerste instantie gekeken of de lessen verplaatst/ of overgenomen kunnen worden. Lukt dit niet, dan worden afspraken gemaakt met de leerlingen m.b.t. de leerstof waarbij verwezen wordt naar een studiewijzer. Een leerling kan zelfstandig op school (eventueel onder toezicht) of thuis dan werken aan de leerstof

Onverwachte lesuitval

Lesuitval die we niet van tevoren zien aankomen. Denk daarbij aan ziekte, zorgverlof, ongeval. Deze lesuitval kan kortdurig zijn of langdurig. Daarvoor zijn verschillende acties nodig.

Kortdurig

De randuren (eerste en laatste uur) van deze docent vallen uit. De andere lesuren worden zo goed mogelijk opgevangen (als er voldoende medewerkers aanwezig zijn).

Langdurig

  • Minder dan twee weken
    Sectie bespreekt of leerlingen met studieplanning verder kunnen en de sectieleider gaat in overleg met teamleider. Er volgt een brief naar ouders.

  • Meer dan twee weken
    Op zoek naar vervanging en/ of herverdeling van de lessen over de leerlagen. Ook dan volgt er een brief naar de ouders.