Update coronavirus 20 mei

20 mei 2020

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte het groene licht gekregen om onze scholen weer helemaal open te stellen voor onze leerlingen. We gaan onze maatschappelijk verantwoordelijkheid verder oppakken om onze leerlingen, ook in deze bijzondere omstandigheden, weer zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen.

Wij, onze docenten en medewerkers, zijn blij met het groene licht van het kabinet. Eindelijk kunnen we elkaar en onze leerlingen weer treffen op school. We hebben iedereen gemist. Elkaar echt weer ontmoeten is toch veel fijner dan contact via een beeldscherm. We zullen er dan ook alles aan doen om leerlingen de komende periode zoveel mogelijk op school te zien.

Uitgangspunten opstart
We zullen gaan werken met een combinatie van onlinelessen en lessen op school. Iedere OGVO-school heeft een eigen draaiboek gemaakt waarin staat hoe zij het onderwijs na 2 juni gaan verzorgen op de scholen. Dat betekent iets voor de richtlijnen die we vanuit de overheid strak zullen opvolgen. Denk aan de anderhalve meter afstand, de groepsgrootte, de samenstelling van de groepen, hoe we de leslokalen gaan inrichten, hoe we met elkaar omgaan in de ruimtes zoals de gangen op de scholen en de leslokalen. Maar denk ook aan aankomst en vertrek en het vervoer.
Vanuit OGVO houden we ons aan de volgende uitgangspunten:

• Bindende kaders overheid, gemeente Venlo/veiligheidsregio (sport en spel).
• Protocollen en richtlijnen VO-raad.
• Richtlijnen RIVM op het gebied van hygiëne en veiligheid.
• De leerlingen worden zoveel als mogelijk uitgenodigd om onderwijs op school te volgen; onderwijs op afstand wordt gecombineerd met fysiek onderwijs op de scholen.
• Donderdag 28 mei worden alle leerlingen door hun mentor geïnformeerd op welke dagen en voor welke lessen zij op school verwacht worden.
• Onderwijs op afstand wordt aangevuld met onderwijs op school en socialisatie activiteiten: havo/vwo gericht op mentoractiviteiten en verbinding, vmbo gericht op mentoractiviteiten, praktijklessen en verbinding.
• Docenten komen naar school om (afstanden)onderwijs te geven vanuit een lokaal.
• De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de onderwijshuisvesting.
• Leerlingen zullen zo min mogelijk door de school heen bewegen en we zullen gebruik maken van vaste samenstellingen.
• De toetsweken gaan niet door.
• Onderwijs vindt plaats vanaf 2 juni en tot 3 juli 2020.
• Geen extra activiteiten zoals excursies en uitstapjes.
• Middagen op school worden naast het geven van onderwijs ook besteed aan mentorgesprekken, coaching, ondersteuning vak of vaardigheden.
• Gesprekken met ouders gaan via beeldbellen.
• Er worden geen gala’s georganiseerd.

Vervoer
Wat betreft vervoer, alle leerlingen die binnen een straal van 8 km wonen, worden verzocht om te komen lopen of met de fiets te komen en geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als dat om de een of andere reden niet kan, en de leerling heeft geen vervoer, dan vragen we de ouder/verzorger contact op te nemen met de mentor om naar een oplossing te zoeken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht