Bestuur en structuur

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een stichting die is opgebouwd uit drie campussen en een Service Unit. Samen met de directeuren op de campussen en de directeur Service Unit vormt Het College van Bestuur het managementteam. Het managementteam neemt beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op organisatie- en campusniveau met elkaar af. Door de centrale aansturing van het onderwijsaanbod wordt de variatie in het onderwijsaanbod vergroot.

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het wettelijk bevoegde gezag en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de hele Onderwijsgemeenschap.
De Service Unit ondersteunt het College van Bestuur en de Onderwijsgemeenschap op het gebied van personeel en organisatie, financiën, controlling, communicatie, ICT en kwaliteit.

Het College van Bestuur bestaat uit:
 • De heer T. de Jong, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht behartigt de verschillende maatschappelijke belangen die gerelateerd zijn aan de activiteiten die de Onderwijsgemeenschap ontplooit. Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. De Raad onderschrijft zowel de missie en de doelstellingen van de Onderwijsgemeenschap, als de Code Goed Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
 • De heer M. Frielinck (voorzitter)
 • Mevrouw I. van Nieuwenhuijsen
 • Mevrouw A. Zwart
 • Mevrouw Ch. van Zuylen
 • De heer R. van Tilburg

Campus

De directeuren zijn verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het beleid en hebben de dagelijkse leiding van de onder hen vallende campus. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Elke campus heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van de hele Onderwijsgemeenschap. In de GMR hebben ouders, leerlingen en medewerkers zitting. Daarnaast kent elke campus een eigen medezeggenschapsraad, de CMR. Hierin zijn ook ouders, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd.

Leden van de GMR

 • Petra Sachs (ouder Blariacumcollege)
 • Francis Meijers (medewerker Blariacumcollege)
 • Ilse Dijs (medewerker Blariacumcollege)
 • Jesper Wouters (leerling Blariacumcollege)
 • Rob Huijskens (medewerker College Den Hulster)
 • Frans Wijnen (medewerker College Den Hulster)
 • Bart van der Grinten (ouder College Den Hulster)
 • Kalani van Bavel (leerling College Den Hulster)
 • Jacques Knelissen (medewerker Valuascollege)
 • Roel Rievers (medewerker Valuascollege)
 • Wil Bosch (ouder Valuascollege)
 • Rafael Crucho (leerling Valuascollege)