Missie en visie

Missie

OGVO biedt op alle locaties excellent en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Venlo en omstreken. Waar leerlingen met plezier naar school komen en hun nieuwsgierigheid behouden. Het onderwijs in Venlo is, dynamisch, persoonlijk en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen en bereidt hen voor op de maatschappij van morgen.

 

Visie

“Ruimte voor talent”

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen geeft. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen en dit kan alleen maar wanneer ideeën en leefwerelden elkaar voldoende kunnen ontmoeten. Dit leidt tot toenemend begrip en wederzijds  vertrouwen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen is de kernopdracht van het onderwijs. Onze opdracht is om alle leerlingen méér te bieden dan alleen een opleiding tot een diploma en hen volop de mogelijkheden tot ontplooiing te geven, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit betekent dat het leren en ontwikkelen centraal staat in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving. De komende jaren komt er steeds meer ruimte voor leerlingen om gepersonaliseerd onderwijs te volgen binnen de OGVO-scholen.

Het onderwijsaanbod op de locaties van OGVO is volledig op elkaar afgestemd en sluit aan op het PO en het vervolgonderwijs. De diversiteit zorgt ervoor dat iedere leerling uit het onderwijsaanbod van OGVO kan kiezen voor de opleiding waar zijn/haar talenten het best tot hun recht komen en ontwikkeld kunnen worden.