Stichting Maatschappelijke Ondersteuning

OGVO zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dit doen wij onder de naam SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning). In samenwerking met het facilitaire team van OGVO zetten de SMO-medewerkers zich dagelijks in voor schonere scholen, meer hulp bij het onderhouden van de gebouwen en andere kleine klussen die gedaan worden in en rondom de scholen.

Sinds 2015 is de Wet Sociale Werkvoorzienig (Wsw) onderdeel geworden van een bredere nieuwe wet, genaamd de participatiewet. Doordat de gemeenten en WAA nu meer samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze wet bij SMO, zijn zowel OGVO als WAA én de gemeente Beesel en Venlo intensiever samen gaan werken om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te kunnen bieden binnen de scholen van OGVO.

Meer kansen, minder ondersteuning, een betere sfeer én blijere gezichten. Dat levert deze samenwerking op!

Bekijk hier de statuten van SMO.