Social media en ICT

Internet, social media en ICT-middelen hebben veel voordelen voor leerlingen en medewerkers, maar er kleven ook risico’s aan het gebruik ervan. Wij vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen en medewerkers verantwoord ermee omgaan. In onze gedragscodes voor social media en ICT hebben we afspraken en regels vastgelegd.