Privacystatement

Wet- en regelgeving

Dit privacy statement is van toepassing op Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken, het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege; hierna te noemen OGVO. Dit privacy statement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Waarom verzamelen wij informatie?

Bij het contactaanvragen via onze website vragen wij om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om contact op te nemen.

Bij de inschrijving van een kind, dan wel bij het doorgeven van een wijziging of bij beëindiging van de opleiding, vragen wij eveneens om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • de aanvraag of het verzoek af te handelen;
  • de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
  • het kind de best mogelijke zorg te verlenen;
  • aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

Ook gebruiken wij deze gegevens voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen en om klanten te informeren over onze dienstverlening.

Gegevens van sollicitanten en medewerkers gebruiken wij in het kader van de uitoefening van de rol van werkgever. Gegevens worden in deze gevallen geregistreerd met als doel:

  • werving en selectie van medewerkers;
  • het onderhouden van contacten met sollicitanten en medewerkers;
  • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor het werkgeverschap;
  • het bijhouden van gegevens voor verzuimadministratie;
  • het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met uitbetaling van salarissen;
  • om geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Beveiliging

De bescherming van ieders privacy vinden we belangrijk. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

De websites van OGVO maken gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit is te zien aan het symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server en dat gegevensuitwisseling versleuteld is. Je kunt dit controleren door op het symbool te klikken. Er verschijnt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op de harde schrijf van de computer of het mobiele apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt.

 

Functionele cookies

Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, maken we gebruik van functionele cookies. Wanneer je deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee je je bijvoorbeeld kunt inschrijven of wijzigingen kunt doorgeven.

 

Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies meten we het gebruik van onze website. We maken hierbij gebruik van de software van Google (Analytics en Adwords). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (bijvoorbeeld: welke pagina’s worden bekeken, duur van het bezoek, gebruikte zoekwoorden). Hiermee kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, anders dan de producten waar wij als OGVO gebruik van maken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de “Privacy Shield Principles” en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media cookies

De nieuwsberichten en filmpjes op onze website, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je inhoud wilt delen.

Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Er verschijnt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. De werkwijze voor het aanpassen van deze instellingen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Aan wie worden gegevens verstrekt?

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld met de softwareleverancier, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je hebt recht van inzage in je gegevens. Deze worden pas verstrekt als er voldoende zekerheid is datje bent wie je zegt dat je bent. Daarom dien je dit verzoek schriftelijk in te dienen, met een kopie van het identiteitsbewijs waarin pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk op dit verzoek reageren. Je hebt het recht tot het wijzigen van de persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn verwerkt. Je hebt recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Het actuele privacy statement is te vinden op: www.ogvo.nl/privacystatement.

 

Vragen?

Heb je vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens/privacy issues of een datalek? Stel ze dan via het mailadres privacy@ogvo.nl.