Meldregeling Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, medewerkers en externen zoals ouders en leveranciers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waar zij betrokken zijn. Daarom hebben wij een Klokkenluidersregeling vastgesteld.

Meldregeling Klokkenluidersregeling 1 oktober 2020