Integriteitscode

Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die wederzijds respect hoog in het vaandel heeft staan. Om succesvol te blijven, moeten wij ons allen houden en spiegelen aan de gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen in de Integriteitscode. Deze Integriteitscode vormt de leidraad voor onze dagelijks handelen.

Wij achten het van belang dat onze werknemers, leerlingen en externen zoals ouders van leerlingen, leveranciers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarbij zij betrokken zijn en heeft daartoe de Klokkenluidersregeling vastgesteld.

De Integriteitscode is hier te raadplegen.