Documenten

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Met Vensters voor Verantwoording bieden wij inzicht in onze resultaten, op basis van twintig indicatoren. Kijk voor meer informatie op www.venstersvoorverantwoording.nl of ga direct naar www.schoolvo.nl voor de resultaten.

Jaarverslag

Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Voor ons betekent dit dat wij meer ruimte krijgen om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij graag ‘verantwoording’ afleggen. Dat doen wij door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsgemeenschap en het gesprek aan te gaan. Ook het jaarverslag is voor ons een manier om te communiceren met alle betrokkenen.