Documenten

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Met Vensters voor Verantwoording bieden wij inzicht in onze resultaten, op basis van twintig indicatoren. Kijk voor meer informatie op www.venstersvoorverantwoording.nl of ga direct naar www.schoolvo.nl voor de resultaten.

Jaarverslag

In het jaarverslag blikken we terug op kalenderjaar 2022. Zowel op onderwijskundig, als op financieel vlak zijn er in 2022 veel stappen gezet. Over dit alles leggen wij verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk het via onderstaande button.