Documenten

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Met Vensters voor Verantwoording bieden wij inzicht in onze resultaten, op basis van twintig indicatoren. Kijk voor meer informatie op www.venstersvoorverantwoording.nl of ga direct naar www.schoolvo.nl voor de resultaten.

Jaarverslag

In het jaarverslag blikken we terug op kalenderjaar 2021, zowel op organisatorisch, als op financieel vlak. Hoewel we het graag anders hadden gezien, heeft het coronavirus ook in kalenderjaar 2021 veel impact gehad op onze leerlingen en organisatie. Inmiddels kunnen we stellen dat improviseren en aanpassen onderdeel is geworden van ons dagelijks leven.
In 2021 is er meer ruimte gekomen voor ontwikkeling en innovatie van ons onderwijs, onze medewerkers en een eigen OGVO-identiteit.

Over dit alles leggen wij verantwoording af in ons jaarverslag. In deze begeleidende tekst leest u meer over de inhoud van het jaarverslag. Via onderstaande button bekijkt u het gehele jaarverslag.