Over ons

Missie en visie

Goed onderwijs door samengaan van leerlingen. Koppel vmbo, havo en vwo en breng deze onderwijstypen onder op één locatie. Geen scheiding van leerlingen, maar wél elk met een eigen plek in het gebouw. Waardoor een eigen ‘thuisbasis’ ontstaat. En een herkenbare en veilige leeromgeving waarbij de leerlingen te maken hebben met een kernteam van docenten. Want de leerling maximaal tot ontplooiing laten komen. Dát is onze kerntaak.

Geschiedenis

Inhoudelijke, financiële en organisatorische veranderingen in het voortgezet onderwijs hebben eind jaren 90 geleid tot de stichting van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.

Tot 1 augustus1996 vormden negen scholen met zeven besturen het voortgezet onderwijs in de gemeente Venlo. Enkele jaren na de fusie is het onderwijsaanbod verdeeld over drie brede campussen, het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Bestuur en structuur

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een stichting die bestaat uit drie campussen en een Service Unit. Samen met de directeuren op de campussen en de directeur Service Unit vormt Het College van Bestuur het managementteam. Het managementteam neemt beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op organisatie- en campusniveau met elkaar af. Door de centrale aansturing van het onderwijsaanbod wordt de variatie in het onderwijsaanbod vergroot.