Leerlingenstatuut

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een leerlingen­statuut vastgesteld. Hierin zijn alle rechten en plichten van leerlingen opgenomen. Het statuut bevat per campus een aanvullend campusleerlingenreglement waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus.

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken mag foto’s, video’s, geluidsfragmenten of ander materiaal van een op de campus ingeschreven leerling gebruiken voor promotionele doeleinden van de Onderwijsgemeenschap, tenzij de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt bij de schoolleiding van de campus waar de leerling staat ingeschreven.

Klik hier voor het leerlingenstatuut