Vensters voor verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Met Vensters voor Verantwoording bieden wij inzicht in onze resultaten, op basis van twintig indicatoren. Kijk voor meer informatie op www.venstersvoorverantwoording.nl of ga direct naar www.schoolvo.nl voor de resultaten.