Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

OGVO aspirant-opleidingschool

De drie OGVO-scholen, de drie scholen van LVO cluster Noord (Dendron College, Raayland College, Bouwens van der Boijecollege) en de Nijmeegse opleidingsinstituten (HAN ILS en Radboud Docenten Academie) mogen zich samen aspirant-opleidingsschool Noord-Limburg noemen.

In drie jaar tijd mogen we doorontwikkelen naar Opleidingsschool Noord-Limburg. In deze periode worden we daarin financieel gesteund door het ministerie om na deze periode hopelijk geaccrediteerd te worden en structurele bekostiging te mogen ontvangen voor Opleiden in de School.

Al sinds schooljaar 2009-2010 leidt ons partnerschap, met daarin de Nijmeegse opleidingsinstituten, de scholen van OGVO in Venlo en de scholen van LVO cluster Noord, studenten op tot docent. Afgelopen augustus is een subsidieaanvraag, voorzien van een ontwikkelplan, ingediend voor Tegemoetkoming Kosten Aspirant Opleidingsschool. Een belangrijk plan waarin we uitleggen hoe we in drie jaar tijd van samenwerkingsschool ons verder willen ontwikkelen naar opleidingsschool en waarvoor structurele bekostiging mogelijk en ook nodig is. Deze aanvraag is in oktober verdedigd tijdens een pittig gesprek met de beoordelingscommissie van het ministerie. De subsidieaanvraag is nu dus gehonoreerd.

Maar niet alleen het ministerie heeft ons positief beoordeeld: ook onze studenten. Uit de studenttevredenheidsenquête die we laten invullen na elke stage, komt naar voren dat studenten ons in schooljaar 2015-2016 met gemiddeld een 7,8 beloond hebben. Daar zijn we heel trots op.

Voor de scholen, instituten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders van Opleidingsschool Noord-Limburg zijn dit twee fantastische opstekers waarmee we onze ambities voor de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien.