Update coronavirus 24 maart

Gisteravond en vandaag zijn er opnieuw persconferenties gegeven door leden van het kabinet, waaronder ook zojuist door minister Slob van het ministerie van Onderwijs. Graag informeren we jullie wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.

Examens
De schoolexamens gaan gewoon door. Dat betekent dat OGVO de ingeslagen weg verder door zet en de scholen van OGVO de schoolexamens verder gaan voorbereiden.
De centrale examens gaan niet door. De scholen gaan bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens of leerlingen zakken of slagen. De scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De scholen hebben de ruimte om de schoolexamens verder voor te bereiden en uit te voeren. Er volgt nog nader beleid op de slaag- en zak-regeling via het ministerie van Onderwijs. Dat geldt ook voor de regelingen over herkansingen van de schoolexamens.