Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Aanmeldingen nieuwe brugklassers beter dan verwacht

Voor het schooljaar 2019 – 2020 hebben zich 1.082 nieuwe brugklassers aangemeld voor een van de scholen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO).

Het Blariacumcolllege, College Den Hulster en het Valuascollege telden 84 leerlingen meer dan vorig jaar. Toen kozen 998 leerlingen voor een van de scholen van OGVO. De toename van het aantal aanmeldingen is beter dan de prognose. Net als andere regio’s in het land heeft ook de regio Venlo te maken met dalende leerlingenaantallen als gevolg van de krimp.
De cijfers stemmen tot tevredenheid en zijn voor OGVO een bevestiging dat ouders en leerlingen vertrouwen hebben in het onderwijs dat OGVO biedt.

Nieuwe brugklassers konden zich 18 en 19 maart inschrijven bij de school van hun keuze.

Basisscholen, middelbare scholen en gemeente Venlo werken samen aan goed onderwijs

Alle jongeren in de gemeente Venlo moeten gelijke kansen krijgen op een optimale ontwikkeling. Daarom moet de kwaliteit van het onderwijs in het primair en het (speciaal) voortgezet onderwijs optimaal zijn. En is het van belang dat de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt. Woensdag 20 maart bekrachtigen alle onderwijsbesturen en gemeente Venlo deze gezamenlijke doelstelling door de ondertekening van een intentieverklaring.

Talenten drie campussen samen in één show

Dit schooljaar hebben het Blariacumcollege, College Den Hulster het Valuascollege, een compleet nieuwe show georganiseerd: School On Stage! De talenten van drie campussen zijn samengebracht in één show. Leerlingen die talent hebben voor muziek, dans, zang, sport musical, cabaret, toneel, mode of een geheel andere discipline, staan maandag 1 april in de Venlose Maaspoort in de spotlights.

Kaarten kosten € 10 en zijn verkrijgbaar via de Maaspoort. De voorstelling start om 19.30 uur.