Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Kunstig: werk Blariacumleerling in Rijksmuseum

Wat velen niet lukt, lukt onze leerling van het Blariacumcollege wel. Het werk van Xana Neggers hangt in het Rijksmuseum. Xana deed mee aan de wedstrijd Lang Leve Rembrand in het kader van het 'Jaar van Rembrandt' en is geselecteerd met haar werk. Meer dan 8.000 mensen uit 95 landen deden gaven gehoor aan de oproep van het Rijksmuseum om een zelfgemaakt kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt in te sturen. 563 inzendingen daarvan worden nu getoond in het Rijksmuseum. Waaronder dus het werk van Xana. 
De opening is op 15 juli, de verjaardag van Rembrandt, en duurt tot en met 15 september van dit jaar. Lees ook het artikel op Omroep Venlo:
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/werk-hout-blerickse-xana-neggers-14-in-rijksmuseum

Professionele begeleiding startende docenten

De drie OGVO-scholen, Blariacumcollege, College den Hulster en het Valuascollege, werken intensief samen in het professionaliseringstraject van docenten in de inductiefase (begeleiden). Uit onderzoek blijkt dat begeleiding van startende leraren in de eerste drie jaar een gunstig effect heeft op hun bekwaamheidsgevoel en zorgt voor minder uitval.

Driejarig begeleidingsprogramma
OGVO kent al geruime tijd een driejarig programma met in het eerste jaar thema- en intervisiebijeenkomsten (deels bovenschools), naast een persoonlijk begeleidingstraject. In het tweede en derde jaar zijn er intervisiebijeenkomsten in combinatie met begeleiding op maat. De bijeenkomsten in het inductieprogramma zijn belangrijke momenten om in de hectiek van alledag samen stil te staan en te reflecteren op verschillende werkervaringen. Zo’n 70 collega’s zijn binnen OGVO dit schooljaar op deze manier begeleid in de ontwikkeling van hun professionele identiteit waarbij de eigen leerbehoefte centraal staat, ingebed in onze organisatiecultuur. 

Eindexamens schooljaar 2018-2019

Onlangs zijn alle resultaten van de eindexamens van het afgelopen schooljaar bekend geworden. Dit jaar deden 1.168 leerlingen van het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege eindexamen. 1.071 leerlingen (92%) slaagden voor het vmbo, havo of vwo.

Het vermelden waard zijn de positieve resultaten van de havo van College Den Hulster. Daar slaagden alle 66 leerlingen, een score van 100%. Dit is bijzonder omdat de cijfers uit de Staat van het Onderwijs- het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie laten zien dat de havo van alle schoolsoorten landelijk gezien het laagste slagingspercentage laat zien.

Onderstaand overzicht geeft per campus weer hoeveel leerlingen zijn geslaagd, per richting.