Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Vierjaarlijks onderzoek onderwijsinspectie

Minstens een keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs alle onderwijsinstellingen in Nederland. In oktober 2018 is het onderzoek bij OGVO uitgevoerd. Eind december 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek vastgesteld. 15 februari wordt het definitieve onderzoek gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

In grote lijnen bevat het rapport bevindingen die met name gericht zijn op het bestuur, de kwaliteitszorg, de sturing op verbetering van het onderwijs, het nakomen van afspraken en het stellen van doelen, samenwerking en het afleggen van verantwoording. De basiskwaliteit van het onderwijs is voldoende.

OGVO neemt verantwoordelijkheid en omarmt het Inspectierapport. OGVO onderkent de verbeterpunten uit het rapport en is hard aan de slag met de verbeterplannen en het herstelplan. De basiskwaliteit van het onderwijs is op orde en OGVO heeft vertrouwen in de toekomst. We blijven vol vertrouwen kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan de leerlingen uit de regio Venlo.

Finale beste profielwerkstuk

Op maandag 15 april om 19:30 uur kiest een deskundige jury in de Maaspoort het beste profielwerkstuk. De kandidaten zijn leerlingen van de drie campussen, Blariacumcollege, Valuascollege en College Den Hulster. Elk van de afdelingen havo en vwo vaardigen hun beste profielwerkstukken af om de sportieve strijd met elkaar aan te gaan. De profielwerkstukken worden gepresenteerd met een pitch. De kandidaten worden voorgesteld met een interview en een filmpje.

De organisatie is in handen van OGVO in samenwerking met de bibliotheek Venlo.

Carnavalsbal voor Venlose scholieren: Naobliefbal

Het jubilerend Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus organiseert samen met de drie scholen van OGVO een nieuw vastelaovesbal voor de schoolgaande jeugd in Venlo. Dit zogenoemde ‘Naobliéfbal’ is bedoeld voor alle bovenbouwleerlingen (klas 3 t/m 6) van het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege en vindt plaats op 22 februari 2019 in de Venlose Maaspoort.

Jocus bestaat dit jaar 16 x 11 en dat is volgens Bram Holla, voorzitter van het cluster NaoBliéfBal en docent aardrijkskunde op het Blariacumcollege, een uitgelezen kans om de jeugdvastelaovend in Venlo en Omstreken een nieuwe impuls te geven. ‘We denken hiermee aan de wensen van de OGVO- leerlingen tegemoet te komen. Jocus en OGVO hebben ervoor gezorgd dat er straks een spectaculair programma staat in de Venlose Maaspoort’.