Update coronavirus 23 april

23 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdagavond, informeer ik jullie graag hoe we verder gaan als we 2 juni de scholen weer mogen openen. Daarnaast komt ook het einde van het schooljaar in zicht en hebben we bepaald hoe we omgaan met de overgangsregeling voor onze leerlingen.

Opening scholen vanaf 2 juni
Natuurlijk hangt de opening van de scholen nog af van het definitieve kabinetsbesluit én hoe de openstelling verloopt op de basisscholen vanaf 11 mei. Spannend dus nog even. Misschien zijn sommigen teleurgesteld dat wij onze deuren nog niet mogen openen voor onze leerlingen. Voor anderen zal deze teleurstelling er niet zijn omdat er ook ouders/verzorgers zijn die het spannend vinden om hun kind weer naar school te laten gaan. Hoe dan ook, we moeten nog even geduld hebben en doorgaan met het geven van onderwijs op afstand aan onze leerlingen.

Het gaat over het algemeen goed met ons onderwijs op afstand. Dat doen onze docenten en onze leerlingen geweldig. Daar wil ik dan ook mijn grote dank voor uitspreken. Dat geldt ook voor uw bijdrage als ouder/verzorger. Want het is voor iedereen een hele overgang geweest, thuis leskrijgen en thuis lesgeven. Maar we hebben het samen toch maar gedaan en voor elkaar gekregen. Daar ben ik ongelooflijk trots op!

Ondertussen denken we per school goed na over hoe we onze leerlingen en medewerkers veilig kunnen laten leren en werken als we de deuren mogen openen. Dat vergt een logistieke inspanning met de anderhalve meter afstand. Over hoe dit eruit gaat zien, informeren we jullie later.

De protocollen van het RIVM, het ministerie van OCW en de VO-raad in deze leidend zullen zijn. Wij volgen hier met onze scholen ook opnieuw het landelijk beleid. Zodra deze bekend zijn, delen we deze met jullie. Natuurlijk kun je zelf ook kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Overgangsregeling
De afgelopen dagen heeft een werkgroep van experts binnen OGVO een OGVO-breed beleid over de overgangsregeling gemaakt. Deze overgangsregeling kent vijf stappen:
1. Uiterlijk 5 juni geeft de school per leerling een voorlopig schooladvies.
2. Als ouders en leerlingen het niet eens zijn met het voorlopig schooladvies, kunnen zij dit tot uiterlijk 12 juni kenbaar maken.
3. De school gaat met de ouders/leerlingen in gesprek die kenbaar hebben gemaakt het niet eens te zijn met het voorlopig schooladvies. Deze gesprekken vinden plaats uiterlijk 26 juni.
4. In de laatste week van het schooljaar doen de docenten in de overgangsvergadering een laatste uitspraak over de betreffende leerlingen. Deze uitspraak is bindend.
5. Als ouders/leerlingen het niet eens zijn met het definitief schooladvies kunnen zij dit kenbaar maken. De leerling wordt dan nogmaals besproken in de vergadering van lesgevende docenten. Deze docenten doen vervolgens een bindende uitspraak.

Ik wens jullie allemaal, mede namens de schooldirecteuren Yvonne Sanders, Hans Derks en Hans Oostdam, een hele fijne meivakantie toe. Blijf ondertussen gezond, rust lekker uit en pas goed op jezelf, op elkaar en op jullie naasten!

Hartelijke groet,
Roy Palmen

voorzitter College van Bestuur

« Terug naar het nieuwsoverzicht