Update coronavirus 10 april

10 april 2020

Op 8 april jl. heeft de minister van onderwijs, minister Slob, de slaag-zakregeling voor 2020 bekendgemaakt.
Deze regeling wijkt af van de slaag-zakregeling uit vorige jaren omdat dit schooljaar geen centrale examens (CSE, CSPE) worden afgenomen vanwege het corona-virus. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en maatregelen.

De belangrijkste wijzigingen:
• De eis van een 5,5 gemiddeld voor het CSE is (vanzelfsprekend) komen te vervallen.
• Alle leerlingen krijgen na 4 juni 2020 de gelegenheid om in twee vakken een resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) te maken.
• Leerlingen van vmbo basis of kader mogen zo’n toets maken in drie vakken, twee AVO vakken en één praktijkvak.
• De RV-toets geldt voor zowel schoolexamenvakken als centraal examenvakken en bestrijkt de stof van het hele PTA.
• Indien het cijfer van de RV-toets hoger is dan het schoolexamencijfer, wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van het oorspronkelijke schoolexamencijfer en deze toets.

Gespreid examen doen:
• Leerlingen met een gespreid examen, kunnen dit jaar de vakken die ze van plan zijn af te sluiten, op dezelfde manier afsluiten als alle andere examenleerlingen, dus zonder CSE.
• Deze leerlingen kunnen dit jaar twee (bij basis- en kaderleerlingen drie) RV-toetsen maken, ook al hebben zij vorig jaar al een herexamen gedaan; indien ze volgend jaar de resterende vakken afsluiten, hebben ze dan nog steeds recht op één herexamen.
• Voor 11 mei moet worden doorgegeven in welke vakken leerlingen dit jaar examen willen doen.

Vervroegd examen of examen op hoger niveau doen:
• Ook dit jaar is het mogelijk in een of meer vakken vervroegd examen of examen op een hoger niveau te doen. Het eindcijfer wordt op dezelfde manier bepaald als bij de andere examenleerlingen.
• Als vervroegd examen wordt gedaan, heeft de leerling recht op een (of twee) RV-toets(en) om het resultaat te verbeteren.
• Als een leerling in twee vakken een RV-toets doet, vervalt volgend jaar het recht op een herexamen na het CSE; als één RV-toets wordt afgelegd, behoudt de leerling nog wel het recht op een herexamen in schooljaar 2020-2021.

De volledige regeling van het ministerie van OCW is te vinden via deze link:

De minister heeft bepaald dat op 4 juni bekend moet zijn of een leerling is geslaagd of niet. Uiterlijk op die datum moeten de definitieve schoolexamencijfers bekend zijn.

Wij hopen natuurlijk dat we er een feestelijke dag van kunnen maken. De vlaggen liggen in elk geval al klaar!

Onze planning is om tussen 14 en 21 mei de herkansingen zoals in de PTA’s aangegeven, te organiseren, uiteraard voor zover de corona-situatie dat toelaat.

Namens al onze medewerkers danken wij alle ouders/verzorgers nogmaals voor de steun aan jullie kind(eren) die in deze ingewikkelde periode bezig zijn met hun schoolexamens. En wij wensen al onze eindexamenleerlingen hele veel succes toe met de laatste loodjes!

« Terug naar het nieuwsoverzicht