Update corona 19 maart

19 maart 2020

Hierbij informeren we jullie ook vandaag donderdag 19 maart weer over de laatste ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Schoolexamens
Vandaag hebben wij besloten dat we schriftelijke en praktische schoolexamens door laten gaan. We vinden het als OGVO heel belangrijk om hierin het besluit van minister Slob ook op te volgen. Wij gaan er voor zorgen, dat alle eindexamenleerlingen de schoolexamens kunnen afronden. Omdat de
scholen gesloten zijn tot en met 6 april, zullen wij alternatieve manieren bedenken om de schoolexamens aan te bieden. De school zal jullie daar over informeren.

Niet alle schoolexamens zullen voor 7 mei a.s. kunnen worden afgenomen. Maar er is voldoende ruimte en tijd dit lopende schooljaar om de schoolexamens ook op een later tijdstip te plannen als dat onvermijdelijk is vanwege de maatregelen die we moeten opvolgen vanwege het corona-virus.
Met schriftelijke en praktische schoolexamens bedoelen wij de toetsen die de eindexamenleerlingen op de middelbare school moeten maken om deel te mogen nemen aan het (praktische) eindexamen.

De eindexamenleerlingen en hun ouders worden volgende week door hun eigen school,Valuascollege, Blariacumcollege of College Den Hulster geïnformeerd over de schoolexamens.

Ziekmeldingen eindexamenleerlingen
Nu we de schoolexamens de komende weken gaan afnemen, is het belangrijk dat de eindexamenleerlingen zich ziek melden bij hun school, uiteraard alleen als je ziek bent. Hoe je je ziek meldt, lees je op de website van je eigen school.

Informatie en communicatie
Dit is voorlopig het laatste algemene bericht dat we vanuit OGVO aan jullie versturen. Het onderwijs op afstand is sinds vandaag succesvol gestart. Jullie hebben daar gisteren apart informatie over ontvangen en de eerste berichten zijn heel positief. We zijn heel blij dat het onderwijs weer gewoon door kan gaan!
Alle informatie en communicatie over het onderwijs loopt vanaf nu via de docenten.

Informatie en communicatie over de schoolexamens krijgen de eindexamenleerlingen via de eigen school. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk de berichtgeving af te wachten en docenten en teamleiders zo weinig mogelijk individueel te benaderen.

Mochten er nieuwe belangrijke ontwikkelingen zijn, dan pakken we deze algemene berichtgeving weer op. Houd ondertussen ook onze OGVO-website in de gaten of de websites van de scholen van OGVO.

Nadere vragen kunnen jullie/u stellen via info@ogvo.nl.

« Terug naar het nieuwsoverzicht