Update 16 maart

16 maart 2020

Maatregelen eindexamens
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe maatregelen vanuit het ministerie van OCW bekend over de eindexamens. OGVO wacht deze richtlijnen en maatregelen af. Totdat deze bekend zijn bij ons, doen wij vooralsnog niets. Mochten er nieuwe richtlijnen komen voor 6 april 2020, dan zullen wij deze toepassen voor de eindexamens van 2020 en onze leerlingen daarover berichten.

Afstandsonderwijs via online platform
Op dit moment wordt er binnen OGVO hard gewerkt aan de voorzieningen om afstandsonderwijs in te regelen zodat de leerlingen digitaal met onderwijs aan de slag kunnen. De verwachting is dat dit aan het einde van deze week gereed komt. Zodra docenten en leerlingen de voorzieningen in gebruik kunnen nemen, berichten wij daarover. Daarna zullen de docenten zelf contact opnemen met de leerlingen.

Impact
We willen nogmaals benadrukken dat dit een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland is. We begrijpen dat de maatregelen die genomen worden ter vermindering van de verspreiding van het corona-virus, een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven. We beseffen dat de tijdelijke sluiting van de scholen een grote impact heeft op al onze medewerkers en leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanuit OGVO en haar scholen zullen we er alles aan doen om deze vervelende situatie zo goed mogelijk te laten verlopen en onze leerlingen toch onderwijs aan te bieden op een andere manier zodat ze zo min mogelijk vertraging oplopen.

Informatie en communicatie
We zullen de komende dagen steeds berichten over de stand van zaken. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de school de leerlingen en ouders/verzorgers via de voor de school gebruikelijke communicatiekanalen informeren en via deze website.

Vragen?
Nadere vragen kunt u stellen via info@ogvo.nl.

« Terug naar het nieuwsoverzicht