Scholen sluiten vanwege coronavirus

15 maart 2020

OGVO sluit haar scholen, Valuascollege, Blariacumcollege en College den Hulster per a.s maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 in verband met het corona-virus. OGVO volgt het landelijke beleid. Hiermee neemt OGVO haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling en hoopt hiermee bij te dragen aan vermindering van de spreiding van het corona-virus.

Maatregelen
OGVO neemt maatregelen voor de examenklassen zodat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de sluiting van de scholen. Verder zal OGVO de komende dagen inzetten op voorzieningen voor onderwijs op afstand. Voor leerlingen die daar geen voorzieningen voor hebben thuis, zullen daar aanvullende maatregelen voor komen. Ook zal OGVO rekening houden met ouders die een dienstverlenend beroep hebben in de vitale sectoren zoals o.a. de zorg, politie, onderwijspersoneel, openbaar vervoer, voedselketen, transport en brandweer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen en daardoor met opvang van hun kinderen in de knel komen.

Dit is een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland. We begrijpen dat de maatregelen die genomen worden ter vermindering van de verspreiding van het corona-virus, een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven. We beseffen dat de tijdelijke sluiting van de scholen een grote impact heeft op al onze medewerkers en leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanuit OGVO en haar scholen zullen we er alles aan doen om deze vervelende situatie zo goed mogelijk te laten verlopen en onze leerlingen toch onderwijs aan te bieden op een andere manier zodat ze zo min mogelijk vertraging oplopen.

Informeren
Alle betrokkenen worden steeds tijdig geïnformeerd over de impact, betekenis en de gevolgen van deze maatregel. OGVO zal steeds communiceren over de voortgang en de ontwikkelingen. De scholen zullen dat doen via de hun gebruikelijke communicatiekanalen naar hun leerlingen en ouders/verzorgers.
Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur: “De zorg voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers staat bij ons voorop en heeft de hoogste prioriteit. Daarom nemen we deze onorthodoxe maatregel waarbij we de continuïteit van de organisatie en het onderwijsproces zoveel mogelijk proberen te waarborgen”

« Terug naar het nieuwsoverzicht