Mondkapjes vanaf 1 december 2020 verplicht op school

30 november 2020

Per 1 december 2020 is een mondkapje in publieke binnenruimtes in heel Nederland verplicht, ook op scholen in het voortgezet onderwijs. Het Coronavirus raakt ons allemaal en we werken er samen aan om het onder controle te blijven houden. Wij doen een beroep op de actieve deelname van alle leerlingen, ouders en medewerkers om de ministeriële regeling op het dragen van een mondkapje goed te kunnen naleven.

De Rijksoverheid schrijft hierover:

“In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.”

De VO-Raad heeft deze instructie uitgewerkt in specifieke richtlijnen die OGVO toepast en handhaaft.

Wat betekent dat concreet?

Iedere leerling en medewerker van OGVO wordt volgens de ministeriële regeling vanaf 1 december geacht een mondkapje te dragen in al onze gebouwen. Mondkapjes worden alleen afgezet in de lessituatie, wanneer alle leerlingen zitten en de docent voor de groep staat.

Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook geen mondkapje bij zich heeft, dan bestaat op school de gelegenheid om deze te kopen en anders krijgt de leerling de mogelijkheid om thuis een mondkapje te gaan halen, waarbij altijd de ouders eerst op de hoogte gesteld worden.

Bij niet naleving van de mondkapjesplicht wordt er door OGVO vanaf 3 december gehandhaafd met disciplinaire maatregelen die aan alle ouders per brief gecommuniceerd zijn. Vanuit de VO-Raad hebben wij de instructie om deze wet strict na te leven en dat is ook onze morele verplichting als onderwijsinstelling. Tegelijkertijd willen wij er continu voor zorgen dat elke leerling het onderwijs kan blijven volgen. Daarom gaan wij bij (medische) uitzonderingsgevallen en eventuele geschillen hierover met de ouders en de VO-Raad in gesprek om steeds een passende oplossing te vinden.

OGVO leeft de wet na en beweegt daarin behendig mee met de behoeftes die zich in de praktijk aandienen.


Vragen?

Voor alle praktische vragen rondom de mondkapjesplicht of voor het bespreken van uitzonderingssituaties, neemt u het beste rechtstreeks contact op met de school van uw kind. Elk van onze drie campussen heeft een eigen Coronamanager die u persoonlijk van dienst kan zijn.

« Terug naar het nieuwsoverzicht