Eén loket voor het werken in het onderwijs

3 maart 2021

Een job in het onderwijs is een mooie -zo niet de mooiste- baan! Toch wordt het steeds lastiger om goede docenten te vinden én te behouden. We moeten dus met oplossingen komen zodat werken in het onderwijs blijft boeien. Dat is belangrijk voor de werving van toekomstige docenten én voor een duurzame inzetbaarheid van de huidige docenten. Via het nieuwe initiatief “Leraar in Limburg” komen Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken, samen met andere middelbare scholen in Noord- en Midden-Limburg, alsmede Fontys Hogescholen met oplossingen voor personeelstekorten, nu en in de toekomst.

Lerarentekort

Net als elders in het land zullen ook in Limburg de komende jaren vele docenten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat betekent dat er een grote vraag naar docenten zal ontstaan. Zo zien we nu al tekorten ontstaan voor docenten in de bètavakken en in de talen Nederlands en Duits. Onderwijsinstellingen in het vo en mbo hebben moeite de juiste docenten te vinden. Tegelijkertijd is het ook van belang om goede docenten vast te blijven houden. Daarom is dit initiatief (waarbij samenwerking centraal staat) zo belangrijk.

Samen resultaten boeken

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Citaverde College en Fontys willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor de regio. Daarom werken we intensief samen om beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar onderwijspersoneel in onze regio. Zo verzamelen we samen data om goed inzicht te krijgen waar de tekorten en overschotten gaan ontstaan. Daarnaast delen we vacatures en stemmen de werving op elkaar af. Wij geven ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers, en bieden ruimte voor onderwijsinnovaties. Zo staan wij samen sterker in het terugdringen van het lerarentekort.

Leraarinlimburg.nl
De website leraarinlimburg.nl is live! Op deze website staat informatie over werken in het onderwijs en vacatures van de betreffende scholen in de regio. Ook tref je er verhalen van stagiairs, docenten en zij-instromers over hun ervaringen op de deelnemende scholen. Waarom kozen zij voor het docentschap? Welke route hebben ze genomen? En wat maakt het werken in het onderwijs voor hen zo interessant? Ben je enthousiast geworden en wil je misschien zelf wel aan de slag in het onderwijs? Of heb je een goed idee voor onderwijsinnovaties die helpen bij de aanpak van de lerarentekorten? Neem dan snel een kijkje op de site.

Meer informatie:

Marion Verhaegh

mverhaegh@ogvo.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht