Corona-update september 2021

23 september 2021

In de persconferentie van vorige week dinsdag (14 september) is het al bekend gemaakt: we gaan weer een stapje verder richting het ‘oude normaal’. En daar zijn we blij om! 

Dat betekent echter niet dat de samenleving weer volledig coronavrij is en dat we niet meer voorzichtig moeten zijn. Daarom hanteren we nog steeds de basisrichtlijnen van het RIVM: vaak handen wassen, in de ellenbogen hoesten of niezen, zorgen voor voldoende frisse lucht en bij klachten thuisblijven en testen. 

Wat er nu wel verandert, is dat vanaf maandag 27 september de 1,5 meter-maatregel en de mondkapjes niet meer verplicht zijn op de middelbare scholen. Daarnaast is er nog een aantal zaken die we onder de aandacht willen brengen.

 

Looproutes, spatschermen en vloerbelijning
Om ieders gezondheid zo goed mogelijk te bewaken, kiezen we ervoor om – waar mogelijk – de huidige looproutes, spatschermen en vloerbelijningen te blijven hanteren. Wij vragen onze leerlingen en medewerkers vriendelijk om hier ook rekening mee te houden.

 

Zelftesten en quarantaine
Leerlingen hebben nog steeds de mogelijkheid om twee zelftesten per week te ontvangen. Dit is geheel vrijwillig. Met de zelftesten kunnen leerlingen die niet gevaccineerd zijn zichzelf twee keer per week thuis preventief testen op het coronavirus. We raden aan om deze op zondagavond of maandagochtend en woensdagavond of donderdagochtend te gebruiken. Door preventief te testen kunnen besmettingen eerder worden opgespoord en wordt de kans op verdere verspreiding verkleind. Het onderwijs op onze scholen kan daardoor zoveel mogelijk ongehinderd doorgaan. 

Bij een besmetting op school hoeft vanaf 25 september niet meer de hele klas in quarantaine. Bij meerdere besmettingen in de klas volgen wij het advies van de GGD. 


Online lessen voor leerlingen in quarantaine
Zit uw kind thuis in quarantaine, maar heeft hij/zij geen klachten? Dan kan uw kind online aanhaken bij de lessen. De mentoren/coaches en docenten zullen hierover contact hebben met de leerlingen.

 

Schoolreizen en -activiteiten
Voor de zomervakantie is besloten om in schooljaar ’21-’22 de schoolreizen die buiten het lesprogramma vallen niet door te laten gaan. Dit besluit blijft staan, hoe jammer we dat ook vinden. We willen gezond met elkaar op pad kunnen, maar tegelijkertijd merken we ook dat er nog relatief weinig leerlingen gevaccineerd zijn. Daarnaast wordt er bij activiteiten, musea, reizen, overnachtingen etc. steeds vaker om een test- of vaccinatiebewijs gevraagd. Wij kunnen en willen leerlingen en medewerkers hier niet toe dwingen en we willen ook niemand uitsluiten van de reizen of activiteiten. 

De schoolreizen binnen het lesprogramma (de Romereis op het Valuascollege en de Cambridgereis op College Den Hulster) zullen wel doorgaan, mits de maatregelen het op dat moment toelaten. We vinden het namelijk belangrijk om aan de diplomavereisten te voldoen. Als de maatregelen het niet toelaten, zal er naar een passend alternatief gezocht worden.

Natuurlijk vinden we het wel belangrijk om de leerlingen leuke activiteiten te bieden, nu het ook weer steeds meer mag en kan. Daar zijn we immers allemaal aan toe. De kleinschalige activiteiten mogen daarom wel doorgaan, mits er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van het openbaar vervoer of bussen en er geen test- of vaccinatiebewijs wordt gevraagd.

« Terug naar het nieuwsoverzicht