Bericht n.a.v. artikel Omroep Venlo

23 december 2021

Woensdag 22 december 2021 is een artikel gepubliceerd door Omroep Venlo over een sterkere terugloop in ons aantal leerlingen. Wij betreuren het om onjuiste conclusies in het artikel te lezen, aangezien dit zorgt voor onnodige negatieve beeldvorming.

Het klopt inderdaad dat we een sterkere daling hebben in leerlingaantal ten opzichte van de demografische daling. Maar daarbij geldt dat werkgelegenheid binnen OGVO is gegarandeerd. Sterker nog, wij zullen eenieder juist hard nodig hebben om het beste onderwijs voor onze leerlingen in de regio Venlo te verzorgen. De incidentele middelen en het natuurlijke verloop zorgen ervoor dat we dat kunnen blijven realiseren op korte termijn.

Wij kiezen er dan ook bewust voor om nu al mee te bewegen met de krimp en niet pas over een aantal jaren. Onze taakstelling voor 2023 van 2,2 miljoen realiseren we al met de nieuwe formatie per 1 augustus 2022. Uitgaande van de prognose zullen we per 1 augustus 2023 – het laatste jaar van zeer omvangrijke uitstroom van leerlingen in de examenjaren – nog ruim een miljoen krimpen.We interveniëren dus vroegtijdig en creëren tijd en ruimte om onze focus op onderwijsontwikkeling te leggen, zodat we ook ons onderwijs voor de toekomst kunnen innoveren. Meebewegen met de krimp en de focus op onderwijsontwikkeling, maakt dat we ook op lange termijn financieel in control blijven.

Want in control, dat zijn we. Dat bevestigt de businesscase, de gemeente en de second opinion die is uitgevoerd. Maar dat bevestigt ook onze eigen meerjarenraming die hier meer inzicht in geeft. Daarnaast is er gisteren tijdens de besluitvormende raadsvergadering van Gemeente Venlo door de gemeenteraad positief gereageerd op de garantstelling en onze nieuwe doordecentralisatie overeenkomst met de gemeente. Dat betekent dat we weer een stap dichterbij zijn bij een officiële besluitvorming van het ministerie van OCW, zodat we met de investeringsruimte van 40 miljoen de kans krijgen om onze huisvesting op lange termijn aan te passen aan ons toekomstgerichte onderwijs.
We hopen dat dit bericht meer duiding geeft aan het gepubliceerde artikel. Samen staan we immers voor goed onderwijs in Venlo en omstreken. Dat doen we al en dat zullen we blijven doen.
« Terug naar het nieuwsoverzicht