Update juni 2021

18 juni 2021

Wekenlang hebben we fysieke lessen afgewisseld met online lessen, maar hier komt spoedig verandering in. De overheid heeft namelijk besloten om de middelbare scholen weer helemaal te openen. Dit mag al vanaf 31 mei, maar is verplicht vanaf 7 juni. 

Wij kiezen ervoor om onze examenleerlingen in alle rust nog hun examens te laten maken en ons in de tussentijd goed voor te bereiden op de volledige opening. Dit betekent dat iedere leerling vanaf 7 juni weer op school verwacht wordt voor lessen die volledig op school plaatsvinden

Voor de leerlingen is dit een groot voordeel. Er gaat immers niets boven les op school. Maar het is ook spannend nu de scholen weer een stuk voller worden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om het zo veilig mogelijk te houden voor alle leerlingen en medewerkers.

Het is dan ook extra belangrijk om de algemene richtlijnen van het RIVM te hanteren: mondkapjes dragen, vaak handen wassen, in de elleboog hoesten of niezen en bij klachten testen. Wat nu wel gaat veranderen, is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Wel houden zij nog steeds 1,5 meter afstand van docenten en andere medewerkers. 

Om deze situatie zo veilig mogelijk te maken voor iedereen, is er de afgelopen week hard gewerkt en hebben we afspraken gemaakt. 

 

50-minutenrooster
Een volledige opening betekent ook dat we weer een beetje terug gaan naar het ‘oude normaal’. Nu alle leerlingen weer op school aanwezig zullen zijn, gaan we weer een 50-minutenrooster hanteren. Van deze 50 minuten reserveren we 5 minuten voor leswisselingen, om drukte in de gangen te verminderen en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten zo goed mogelijk te kunnen hanteren.

 

Looproutes
Op iedere school gelden er vanaf 7 juni (nieuwe) looproutes. Aangezien er weer meer leerlingen in de gebouwen aanwezig zijn, is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze routes. Waar mogelijk zorgen we voor aparte trappenhuizen voor leerlingen en medewerkers.

 

Mondkapjes
De mondkapjesplicht voor leerlingen en medewerkers blijft. Hier zullen wij ook goed op toezien. Daarnaast blijft het belangrijk om bij klachten te testen.

 

Spatschermen en vloerbelijning
In ieder lokaal zal er tussen de docent en de leerlingen een spatscherm geplaatst worden. Daarnaast gaan we, indien mogelijk in de klaslokalen, met behulp van belijningen op de vloer de 1,5 meter afstand tot de docenten zichtbaar maken.

 

Ventilatie
Een goede ventilatie is belangrijk. Daarom wordt iedere ochtend en tijdens leswisselingen alle ramen en deuren van de klaslokalen opengezet. Nu het steeds beter weer buiten is, zullen we dit ook vaker tijdens de lessen doen.

 

Risicogericht én preventief zelftesten 

Naast de risicogerichte inzet van voor de meivakantie, krijgen leerlingen nu ook de mogelijkheid om twee zelftesten per week te ontvangen. Dit is geheel vrijwillig. Met de zelftesten kunnen leerlingen zichzelf twee keer per week thuis preventief testen op het coronavirus. We raden aan om deze op zondagavond of maandagochtend en woensdagavond of donderdagochtend te gebruiken. We verwachten wel dat deze zelftesten alleen voor persoonlijk gebruik worden ingezet.

Door preventief te testen kunnen besmettingen eerder worden opgespoord en wordt de kans op verdere verspreiding verkleind. Het onderwijs op onze scholen kan daardoor zoveel mogelijk ongehinderd doorgaan, omdat er minder lesuitval is en omdat de kans dat leerlingen of medewerkers in quarantaine moeten kleiner wordt. 

Bij een besmetting blijven de bestaande protocollen van toepassing en volgen we het advies van de GGD. Ouders worden dan via school of de GGD geïnformeerd over de te nemen stappen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht