Bibliotheek Venlo en OGVO: Samen werken aan een goede leescultuur

15 februari 2022

OGVO en de Bibliotheek Venlo zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de taalontwikkeling van leerlingen structureel te verbeteren door het leesplezier te bevorderen en zo te werken aan een goede leescultuur. Een goede taalontwikkeling voorkomt bovendien taalachterstanden bij jongeren en draagt bij aan de aanpak van de laaggeletterdheid in de gemeente Venlo. De beide stichtingen tekenden hiertoe vandaag, op dinsdag 15 februari, een overeenkomst die deze samenwerking voor alle drie de campussen binnen OGVO bekrachtigt.

Als onderwijsorganisatie vindt OGVO het belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe leuk en goed het is om te lezen. “Lezen is immers de basis van alle schoolprestaties en essentieel om mee te kunnen doen in onze kennismaatschappij. Naast uitbreiding van de woordenschat, het taalbegrip en taalgebruik, stimuleert het de sociaal-emotionele ontwikkeling, maakt het meer empathisch, zorgt het voor een betere inleving in anderen, biedt het rust en concentratie, en stimuleert het creativiteit, fantasie en culturele ontwikkeling. Hier is ook het nieuwe taalbeleid van OGVO op gebaseerd”, zegt directeur Annelies Moers, die zich binnen OGVO focust op de taalontwikkeling van leerlingen.

De Bibliotheek Venlo zorgt ervoor dat docenten hun kennis over het belang van lezen vergroten en toegang krijgen tot een actuele en gevarieerde collectie. Medewerkers bieden bovendien ondersteuning bij het samenstellen van een passend leesaanbod voor leerlingen. Voor Geja Olijnsma, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Venlo, vormt de samenwerking dan ook onmisbare schakel in het creëren van een doorgaande leeslijn. “Ons team Onderwijs zet zich in voor een rijke leesomgeving voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar. Jongeren op de middelbare school zijn niet gemakkelijk te porren om veel te lezen. De samenwerking met OGVO maakt mogelijk dat onze lees- en mediaconsulenten op alle campussen een actieve rol kunnen spelen in de advisering rondom leesplezier, leesmotivatie en mediawijsheid, en de daarbij in te zetten activiteiten, projecten en campagnes. Dat is nodig willen we ook echt resultaten boeken en kinderen meer en beter laten lezen.”

Leerlingen van OGVO kunnen met hun biebpasje boeken reserveren, welke vervolgens aan school worden geleverd. Met dit biebpasje zijn ze bovendien lid van de reguliere Bibliotheek en kunnen ze in alle kernen van Venlo in een vestiging terecht.

« Terug naar het nieuwsoverzicht