Overgangsnormen

Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past.

Op ieder niveau krijgen leerlingen les in verschillende vakken en keuzevakken. Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting en of niveau een leerling kan gaan.

Bekijk de overgangsnormen hier