Beleid en leefstijlvisie

Natuurlijk zijn leerlingen en medewerkers zelf verantwoordelijk voor én aanspreekbaar op hun eigen gezondheid en gedrag. OGVO.fit wil aansluiten bij de beleving van hun gezondheid. Daarom stellen we onszelf als doel om leerlingen en medewerkers sterker en zelfbewust te maken. Zo bereiden we ze voor op een duurzame toekomst. Een toekomst waaraan ze zelf meewerken. Die ze zelf vormgeven. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we een leerling en medewerker alleen kunnen ondersteunen door ze te leren om eigen keuzes te maken, vanuit intrinsieke motivatie.

Wij hebben niet alleen aandacht voor gezondere (eet)gewoonten, maar ook voor educatie, een gezonde schoolomgeving, signaleren en doorverwijzen, leerlingenzorg en regelgeving. Een gezonde leefstijl bevorderen we samen en dat reikt verder dan onze scholen. Wij werken samen met de gemeenten en de regio. Alleen zo kunnen we onze visie verwezenlijken.

In ons beleid en onze leefstijlvisie is uitgebreid beschreven hoe we dit aanpakken.