Relaties & seksualiteit

Hoe ga je als puber om met seksualiteit, je eigen grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit? Voor een veilig school- en leerklimaat, maar zeker ook voor de ontwikkeling van de leerling, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Door op tijd hiermee te starten en er ook vaak aandacht aan te besteden, raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze durven dan ook eerder vragen te stellen. Daarom besteden we hier ook zeker aandacht aan.