Over OGVO.fit

Iedereen wil gezond zijn en blijven. Jong en oud. Mensen met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter, nemen zelfstandig(er) deel aan de maatschappij, ze denken en doen mee, en hebben minder ondersteuning nodig. Een gezonde leefstijl draagt bij aan hun ervaren geluk en het verminderen van maatschappelijke druk.

Toch is gezond zijn en gezond blijven helemaal niet vanzelfsprekend. Door de jaren krijgt dit een andere lading en prioriteit. Bij leerlingen gaat het om een gezonde start, gezondheidsopvoeding en gezond opgroeien, in een fase waarin veel keuzes gemaakt moeten worden, er geëxperimenteerd wordt en grenzen verkend worden. Medewerkers, in de kracht van het leven, kunnen vooral het goede voorbeeld geven en investeren in hun eigen gezondheid. Het vraagt voortdurend aandacht en blijvende actie.

Onze missie

Wij willen alle leerlingen uit Venlo en omstreken optimaal kansen bieden om zich te kunnen ontwikkelen tot vitale, zelfstandige en maatschappelijk waardevolle burgers. Wij bieden hiervoor op alle locaties dynamisch, persoonlijk en onderscheidend onderwijs. Onderwijs dat past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de lerlingen en dat hen voorbereid op de maatschappij van morgen. Wij bevorderen een gezonde leefstijl bij leerlingen en medewerkers binnen OGVO.

Onze visie

OGVO.fit staat voor vitale leerlingen en medewerkers. Nu en in de toekomst. Dit maakt het hebben van een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de maatschappij van morgen. Wij ondersteunen alle leerlingen en medewerkers in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Naast het bieden van uitdagend en kwalitatief goed onderwijs doen wij dit door gezondheid centraal te stellen op de scholen en een gezonde leefstijl in het DNA van de scholengemeenschap te verankeren. Er wordt ingezet op bewustwording, het toepassen en de borging van een gezonde leefstijl in de mindset en het gedrag van zowel leerlingen als medewerkers.

Hoe wij dit allemaal willen bereiken, is hier te lezen.