Mogelijkheden

Opleiden en ontwikkelen

Voor OGVO is het essentieel dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. We stimuleren leraren om bijvoorbeeld een extra bevoegdheid te halen of om zich te specialiseren in specifieke thema’s. Daarnaast faciliteren we onze onderwijsondersteunende collega’s die onderwijsassistent of instructeur willen worden en hebben we een intern programma voor de doorontwikkeling van onze leidinggevenden.

Opleidingsschool Noord-Limburg

De OGVO-scholen Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege werken binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) intensief samen met de LVO-scholen Raayland College, Dendron College en Bouwens van der Boijecollege en de Nijmeegse lerarenopleidingen van de HAN (Academie Educatie) en de Radboud Docenten Academie.

Binnen Opleidingsschool Noord-Limburg leiden we samen leraren op. We werken samen vanuit de missie om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. Van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

Samen leiden we binnen OSNL jaarlijks ongeveer 200 aankomende leraren op vanuit het leren in verbinding: niet alleen ‘samen sterk in leren’ maar ook ‘persoon, praktijk en theorie in samenhang’. Dit uiteraard congruent met het bovengenoemde beroepsbeeld.

We kennen hierbij onze eigen onderwijsleeromgeving waarbinnen opleidingsteams aankomende leraren, vanaf hun eerste jaar tot en met hun afstudeerstage, begeleiden en opleiden.

Inductieprogramma

Na de initiële opleiding nemen onze startende leraren binnen OGVO deel aan een zogeheten inductieprogramma. Hiermee zorgen we ervoor dat startende leraren zich snel thuis voelen in onze organisatie. Niet alleen maken we hen wegwijs middels gezamenlijke themabijeenkomsten maar we zorgen ook voor individuele begeleiding door hiervoor gecertificeerde coaches/begeleiders.

Ontwikkelmogelijkheden

OGVO wil het beste onderwijs bieden aan onze leerlingen en daar horen als vanzelfsprekend ook de beste leraren bij. We ondersteunen onze leraren waar mogelijk bij hun ontwikkelwensen door bijvoorbeeld studieverlof bij de inzet van een Lerarenbeurs of een promotiebeurs.

Loopbaangesprekken worden uiteraard gevoerd door leidinggevenden maar binnen OGVO kunnen collega’s voor een oriënterend gesprek over het vervolg van hun loopbaan ook terecht bij de beleidsmedewerker professionalisering.

Een overstap naar het onderwijs?

Belangstellenden die een overstap maar het (voortgezet) onderwijs overwegen, verwelkomen we graag bij OGVO. In eerste instantie voor een oriënterend gesprek, om samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. We laten potentiële zij-instromers graag een dag meekijken op één van onze scholen om te ontdekken of het (voortgezet) onderwijs echt bij ze past.

Heb je als zij-instromer interesse in het onderwijs? Neem dan contact op met Marion Verhaegh via mverhaegh@ogvo.nl of via 06 466 466 60.

In onderstaand filmpje zie je hoe Maaike, beleidsmedewerker kwaliteitszorg, zich ontwikkeld heeft binnen OGVO!