Disclaimer

Deze website, inclusief hieraan gelieerde digitale uitingen, wordt door OGVO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Toch is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van de site kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door OGVO gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

De informatie op de website mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief, educatief en niet-commercieel gebruik.

Wij stellen het op prijs wanneer je doorlinkt of verwijst naar onze website. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Communicatie: communicatie@ogvo.nl.

Heb je vragen of klachten over (de inhoud van) deze website, dan kun je je eveneens wenden tot de afdeling Communicatie via communicatie@ogvo.nl.