OGVO als werkgever

Een werkgever zoekt de werknemer die past bij de organisatie. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ook.
Om onze docenten en leerlingen een herkenbare ‘thuisbasis’ te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Daarom werken wij volgens het principe van de teamorganisatie. In onze organisatie is een team een vaste groep docenten die zich gezamenlijk verantwoordelijk weet voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. De teamleden maken afspraken over de manier waarop onderwijs en begeleiding wordt verzorgd. Zij lossen dagelijkse problemen op over het werk en over leerlingen en brengen verbeteringen aan in processen en werkmethoden. Zij bereiken zo goed mogelijke resultaten zonder een beroep te doen op de leiding.

Onderwijsondersteunend team
Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens het principe van de teamorganisatie. Een vaste groep medewerkers is gezamenlijk verantwoordelijk voor een eigen taakgebied. De teamleden maken afspraken over de manier waarop de werkzaamheden worden verricht en verdeeld. Zij lossen dagelijkse problemen op en brengen verbeteringen aan in werkprocessen en werkmethoden. Zij bereiken zo goed mogelijke resultaten zonder een beroep te doen op de leiding.

Samenwerking en verantwoordelijkheid
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individuen. Zelfsturing: het team heeft de vrijheid en het vermogen om het desbetreffende proces te sturen. Dát zijn de belangrijkste kritische factoren voor het welslagen van een team.

Met een teamorganisatie voorkomen we anonimiteit in een grote organisatie, zowel bij docenten als leerlingen. Ook verbetert en optimaliseert de afstemming op onderwijsgebied en begeleiding, net als de communicatie. Verantwoordelijkheden liggen zoveel mogelijk bij de docenten en ondersteunende medewerkers. En er vindt een integrale aanpak van activiteiten plaats.

Volop kansen
Het succes van een team valt of staat met de mensen in het team. Samenwerking, wederzijds vertrouwen en binding aan de groepstaak zijn belangrijke eigenschappen. Daarom stemmen wij onze competentieprofielen ook zoveel mogelijk af op dergelijke kritische factoren.

Verder gaan wij uit van het motto: de organisatie ontwikkelt zich als mensen zich ontwikkelen. Daarom vinden wij de wensen en ambities van onze collega’s op dit terrein erg belangrijk. Met het jaarlijkse ‘ontwikkelgesprek’ willen we daar gestructureerd de vinger over aan de pols houden. En willen we wensen en mogelijkheden van collega’s en organisatie afstemmen. Want wij zijn een ambitieuze organisatie waarin zich voortdurend nieuwe kansen voordoen om een loopbaan verder uit te bouwen!