Leerling ziekmelden, verzuim, verlof

Ziekmelden
U kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven op telefoonnummer: 077-3590400.
Wordt uw kind ziek op school, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbeheerder. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Verlofaanvragen
Voor verlofaanvragen maakt u gebruik van de verlof- en betermeldkaart. Het gewenste verlof kan hierop ingevuld worden. De kaart moet ondertekend worden door een ouder en minimaal één dag van te voren door de teamleider of verzuimbeheerder.

Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moet bij de receptie en de teamleider met een kaart worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend. Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “gekleurde kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders. We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen.

Bij afwezigheid zonder reden worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

Bekijk de website van de Rijksoverheid: “Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?