Chromebook

Naast schoolboeken speelt de digitalisering ook op onze campussen een steeds grotere rol. Veel lesstof wordt aangeboden via een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Om leerlingen toegang te geven tot de digitale lesstof, is het van belang dat zij beschikken over een Chromebook. Dit Chromebook waarmee uitsluitend via internet wordt gewerkt, wordt gebruikt naast de studieboeken. Door leerlingen met een Chromebook te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken en kunnen we beter aansluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling.

  • Raadpleeg hier de flyer met informatie over hoe en waar vmbo-leerlingen hun chromebook kunnen bestellen
  • Raadpleeg hier de flyer met informatie over hoe en waar havo-/ vwo-leerlingen hun chromebook kunnen bestellen

Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de meest gestelde vragen. We hopen u zo meer inzicht te geven waarom wij hebben gekozen om te werken met Chromebooks.

Moet iedere leerling, ongeacht het niveau, een Chromebook aanschaffen?
Hoewel het niet verplicht is een Chromebook aan te schaffen, raden wij het u sterk aan omdat wij een steeds groter gedeelte van de lesstof digitaal aanbieden. Deze onderwijsvernieuwing voeren we door op zowel vmbo als havo en vwo.

Moet het een Chromebook zijn?
We hebben de keuze gemaakt als organisatie om met Google te gaan werken. Dit betekent dat we gaan werken in de omgeving van Google for Education als Elektronische Leer Omgeving (ELO).
Als u zelf een eigen device aanschaft, hebt u een wifi-kaart met 5ghz nodig.

Voordelen van een Chromebook
Een Chromebook is goedkoper dan een reguliere laptop. Voor het onderwijs heeft de leerling, zeker in de onderbouw, genoeg aan een betaalbare Chromebook. Het Chromebook heeft een eigen Google besturingssysteem (geen Windows) dat weinig onderhoud vraagt. Zo start een Chromebook snel op en worden updates automatisch geïnstalleerd. We werken in de cloud*, waardoor bestanden veilig en overal toegankelijk kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een Chromebook maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk.
Met een Chromebook kunnen leerlingen gemakkelijk samenwerken. Duurzaam, lange levensduur.

*Cloud: Een online netwerk waar informatie op beschikbaar wordt gesteld.

Waarom wordt er lesstof digitaal aangeboden?
Uit een onderzoek van onderwijsadviesbureau Kennisnet blijkt dat werken met Chromebooks een kwaliteitsimpuls geeft aan de lessen. Er kan maatwerk worden geboden als een leerling meer lesmateriaal nodig heeft. De lessen worden afwisselender en sluiten beter aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast blijven we ook boeken gebruiken.

Krijgt mijn zoon of dochter de hele dag les via zijn chromebook?
Nee, de leerlingen zullen niet de hele dag les krijgen via hun Chromebook. Uit onderzoek blijkt dat juist de combinatie tussen schoolboeken, uitleg door de leerkracht, werken in groepen en werken met een Chromebook elkaar versterkt. Het is dus een aanvulling en geen vervanging van een lesmethode.

Is er toezicht op wat leerlingen doen met hun Chromebook?
OGVO is van mening dat we leerlingen samen en in overleg met de ouders moeten opvoeden in een goed gebruik van de computer. Niet alleen met het apparaat, maar vooral hoe je om moet gaan met internet, social media en privacy. Het bezoeken van verkeerde websites of online pesten zal zoveel mogelijk worden bestreden. Als school zullen wij streng optreden tegen dit gedrag.

Moet ik de basisvariant kopen?
Dat hoeft niet. Wij hebben gekeken welke Chromebook voldoet aan de minimale eisen om goed te kunnen werken in onze Elektronische Leer Omgeving. The Rent Company biedt verschillende modellen en servicepakketten aan.

Wanneer moet ik een Chromebook bestellen?
Na de meivakantie volgt hierover meer informatie.

Ik heb een probleem met mijn Chromebook. Wat moet ik doen?
The Rent Company heeft op school een servicedesk voor de door hen geleverde Chromebooks ingericht. Hier kunnen leerlingen tijdens schooltijd terecht met vragen. Als het nodig is, krijgt uw zoon of dochter een vervangende Chromebook. Daarnaast helpen de helpdeskmedewerkers van The Rent Company u ook graag telefonisch verder. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Bel 085-0036150.
Indien u uw Chromebook bij een andere leverancier heeft gekocht of gehuurd, bent u afhankelijk van hun service- en onderhoudsvoorwaarden.

Ik kan de aanschaf van een Chromebook niet betalen
Neem zo spoedig mogelijk, en in ieder geval vóórdat u een Chromebook bestelt, contact op met school via administratievlc@ogvo.nl om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Ik wil geen Chromebook aanschaffen
Het is niet verplicht om een Chromebook aan te schaffen, maar wel zeer gewenst. Ons lesaanbod wordt gedeeltelijk digitaal aangeboden. Computers zijn daarom onmisbaar op onze school. Voor elk vak op vmbo-, havo- en vwo-niveau wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en internet. Een Chromebook sluit volledig aan op onze Elektronische Leer Omgeving.

Mag ik de chromebook na de huurperiode houden?
Indien u via de “The Rent Company”een Chromebook heeft gehuurd, kunt ervoor kiezen de Chromebook na de huurperiode (36 of 48 maanden) te houden. Dit betekent dat u de borg van € 30,- niet terug krijgt. Levert u de Chromebook na de huurperiode in bij The Rent Company, dan krijgt u het borgbedrag wel terug.

Heeft u een andere vraag of was het antwoord niet voldoende? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur uw gegevens op naar erjanssen@ogvo.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.