Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

De mentor

Elke klas vmbo, havo en vwo heeft een mentor. Hij of zij is de eerste begeleider van de leerling, beheert de persoonlijke gegevens en heeft nauw contact met ouders/verzorgers, vakdocenten en andere begeleiders. Er zijn informatieve ouderavonden waarop de mentor aanwezig is en er zijn tien-minutengesprekken voor individuele contacten met ouders/verzorgers.

De schoolvertrouwenspersoon

Je kunt een beroep doen op de Schoolvertrouwenspersoon (SVP), als je door iemand binnen school ernstig bedreigd of beledigd wordt, als je op school gepest wordt of seksueel benaderd wordt op een manier die jouw grens overschrijdt*.

Huiswerkbegeleiding

Dagelijks maken onderbouwleerlingen van vmbo, havo, atheneum en gymnasium onder begeleiding en onder toezicht hun huiswerk, ze werken aan opdrachten en leren voor toetsen. Belangrijk daarbij is dat leerlingen in de onderbouw leren planmatig en efficiënt te werk te gaan.

De huiswerkbegeleiding vindt intern plaats tussen 14:20 uur en 17:00 uur in lokaal 13.10.

Opgave voor deelname aan de huiswerkbegeleiding kan enkel en alleen door het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier bij de receptie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het voorkomen dat een leerling op de wachtlijst geplaatst wordt

Voor nadere informatie: Huiswerkbegeleiding-vlc@ogvo.nl

Studiebegeleiding

Het studiecentrum is op het Valuascollege de plaats waar havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen uit de 4e, 5e en 6e klas zelfstandig kunnen werken aan taken die met school te maken hebben. De leerlingen maken hier zelfstandige studie-uren (Z-uren), deels vrijwillig en vanaf het 4e leerjaar deels verplicht. Leerlingen kunnen hun aanwezigheid in het studiecentrum digitaal in magister registreren, zodat ook hun mentor kan zien hoe vaak iemand een Z-uur maakt.

Het studiecentrum is op schooldagen tussen 08:00 uur en 16:30 uur geopend en er is altijd toezicht aanwezig.

TopTutors: individuele bijles

Op zoek naar betaalbare individuele bijles rondom het Valuascollege?

Kan jij soms ook wel een steuntje in de rug gebruiken? Sinds afgelopen jaar werkt Stichting TopTutors samen met het Valuascollege. Dat betekent dat we bijlessen, veelal verzorgd door oud-leerlingen, faciliteren tegen een betaalbaar tarief (€17,50 per uur). De bijlessen kunnen op school, thuis of online plaatsvinden. Schrijf je direct in via de website (www.toptutors.nl) of stuur een mailtje naar Lars Crijnen, via larscrijnen@toptutors.nl.

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Remedial teacher

Leerlingen met leerproblemen kunnen hulp krijgen van een remedial teacher.

Het doel van remedial teaching is:

  • De leerling in staat stellen om zelfstandig zijn of haar schoolcarrière te doorlopen.
  • De sterke kanten van de leerling zo optimaal mogelijk in te zetten om minder sterke kanten te ondersteunen.
  • De leerling compenserende strategieën aan te leren.
  • In kaart te brengen welke faciliteiten de leerling nodig heeft.

Ons uitgangspunt is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de leerling zodat de leerling er in de dagelijkse praktijk ook iets aan heeft.

De remedial teachers zijn:
mevrouw. M. Terburg, mterburg@ogvo.nl
mevrouw. D. Klij-Jacobs (MSEN), djacobs@ogvo.nl
mevrouw T. Hoek (MSEN), thoek@ogvo.nl

Bekijk hier alvast de folder van Remedial Teaching

Dyslexie

Bekijk het protocol met betrekking tot dyslexie.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de dyslexiecoaches:

voor havo/vwo:
Remedial Teaching (RT): mevrouw T. Hoek (thoek@ogvo.nl)
Faciliteitencoach: mevrouw M. Duijkers (mduijkers@ogvo.nl)

voor vmbo:
mevrouw M. Terburg (mterburg@ogvo.nl)
mevrouw D. Jacobs (djacobs@ogvo.nl)

Bekijk hier alvast de folder over dyslexie

Dyscalculie en ernstige rekenwiskunde-problemen

Bekijk alvast het protocol dyscalculie en ernstige rekenwiskunde-problemen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met mevrouw Daphne Jacobs (djacobs@ogvo.nl)

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator zal de begeleiding gaan coördineren wanneer de mentor en de teamleider het probleem voorleggen. Er wordt gezocht naar een passende aanpak. Soms is daarbij de inzet van/de verwijzing naar externe hulpverleners (orthopedagoog / psycholoog, gedragswetenschapper, jeugdarts) nuttig of nodig. De ouders/verzorgers worden bij elke stap betrokken

Voor vragen kunt je terecht bij de ondersteuningscoördinatoren:

Pestprotocol

Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Je kunt zelfs gaan denken dat je waardeloos bent. Je kunt ook alle vertrouwen in de mensen om je heen verliezen. Of je heel erg eenzaam gaan voelen. Je kunt hier als je eenmaal volwassen bent nog steeds last van hebben.

Word jij gepest op school (of ben je ooit gepest) en denk je wel eens dat het leven voor jou niet meer hoeft? Dat het beter zou zijn als je er niet meer bent? Het is heel belangrijk dat je over je gedachten praat. Dat lucht op en helpt. Praat met iemand in je omgeving of (anoniem) met 113.

Lees er hier meer over

Bekijk hier alvast het pestprotocol.

Coördinator
Je kunt je ook richten tot onze anti-pestcoördinator mevrouw Hilde Roodzant (hroodzant@ogvo.nl) waar je gemakkelijk kunt praten over het probleem.

De decaan

De mentoren bereiden de leerlingen voor op het kiezen en helpen bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding of een beroep. Zij worden daarbij ondersteund door de decaan.