Vacature – Directeur Valuascollege

1 oktober 2021

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) is op zoek naar een directeur voor het Valuascollege.
Breng je vertrouwen en verbinding? Ben je bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid samen met jouw schoolteam, met oog voor de mens en hart voor onderwijs? Dan is dit iets voor jou!

Directeur
(1,0 fte, Venlo)

Functieomschrijving

De scholen binnen OGVO worden geleid door een tweehoofdige directie. Beide directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het beleid van de campus en het leidinggeven aan teamleiders. Je maakt met je collega directeur afspraken over de verdeling van taken. Eén van de directeuren van het Valuascollege heeft afscheid genomen. Deze procedure is zodoende gericht op een reguliere vervangingsvraag.

Tot de belangrijkste taken van de directeur horen onder andere:
• Het richting en leiding geven aan de schoolorganisatie.
• De verdere profilering van OGVO als geheel en de positionering van het Valuascollege hierbinnen.

OGVO ziet onder andere de volgende uitdagingen voor de directeur van het Valuascollege:
• De eigenheid van de school bewaken en verder uitbouwen, binnen de visie, ambitie en kaders van OGVO.
• Het pedagogisch/didactisch handelen verder ontwikkelen en richting geven (onderwijskundig leiderschap).
• De samenhang en samenwerking tussen de verschillende scholen, teams en initiatieven verder uitbouwen.
• De aanspreekcultuur verder vormgeven, waarbij afspraak = afspraak.
• Het borgen en uitbouwen van de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van de personele organisatie.

Functie eisen

Als directeur van het Valuascollege beschik je over de volgende kennis en ervaring:
• Je hebt een academisch denk- en werkniveau en brede theoretische en praktijkkennis van het (voortgezet)onderwijs.
• Je bent een gewaardeerd gesprekspartner voor leerlingen, medewerkers, teamleiders, collega-directeuren, College van Bestuur en externe partijen.
• Je hebt kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering in het onderwijs en bent bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid. Vernieuwing is daarin het sleutelwoord.
• Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:
• Je werkt graag in een omgeving waar talentontwikkeling centraal staat en contact met leerlingen logisch is.
• Je bent een professional met oog voor de menselijke kant. Je geeft verantwoordelijkheid en spreekt aan. Je kunt motiveren, delegeren en loslaten.
• Je hebt een reflectief vermogen op eigen handelen en functioneren.
• Je hebt een afspraak = afspraak mentaliteit.
• Je bent zichtbaar in de organisatie en daarbuiten.
• Je weet om te gaan met een verscheidenheid aan samenwerkingsculturen en weet draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën, binnen de campus en binnen OGVO.
• Je vindt netwerken een logisch onderdeel van de functie en versterkt daardoor de contacten met stakeholders in Venlo en omgeving.
• Je werkt vanuit openheid, respect en vertrouwen.
• Je enthousiasmeert mensen en creëert een veilige werkomgeving.
• Je bent communicatief helder, transparant en toegankelijk.

Bedrijfsprofiel

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is eind jaren ’90 gevormd. Tot 1 augustus 1996 vormden negen scholen met zeven besturen het voortgezet onderwijs in de gemeente Venlo. Enkele jaren na de fusie is het onderwijsaanbod verdeeld over drie brede campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.
Enkele kengetallen en kenmerken:
• 3 scholen voor voortgezet onderwijs in Venlo.
• Circa 6.000 leerlingen.
• Vwo, havo, vmbo.
• Ruim 650 werknemers.
• Opbrengst per jaar ca. € 57 mln.
• 7 directeuren en 1 voorzitter College van Bestuur.

OGVO biedt op alle locaties excellent en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Venlo & Omstreken. Waar leerlingen met plezier naar school komen en hun nieuwsgierigheid behouden.
Het onderwijs in Venlo is dynamisch, persoonlijk en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen en bereidt hen voor op de maatschappij van morgen.
De scholen hebben verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit, het rendement en het marktbehoud van het onderwijs

Valuascollege
Het Valuascollege staat midden in de samenleving en heeft veel te maken met ontwikkelingen binnen en buiten de school. Passend onderwijs, nieuwe referentieniveaus voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, invloed van de sociale media en governance zijn belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij. Ook intern maakt het Valuascollege een ontwikkeling door. Een nieuwe organisatie, versterkte aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en ontwikkeling van onze leerlingen als ook begeleiding voor (nieuw) personeel en onze planning vragen veel aandacht. Het Valuascollege wil vanuit haar eigen kracht en kwaliteit een antwoord vinden op deze zaken en heeft om die reden de volgende visie ontwikkeld.
Het Valuascollege richt het leren op alle niveaus in langs drie kernwaarden: passie, ontmoeten en ertoe doen. Zij vormen de basis van waaruit de betekenisgeving, de resultaten en de (leer)gemeenschap worden vormgegeven.

Het Valuascollege heeft als absolute speerpunt: talentontwikkeling bij leerlingen en medewerkers.

Belangrijke pijlers om deze visie te realiseren zijn:
• Doorlopende leerlijnen en zorglijnen.
• Samenwerking.
• Maatwerk.
• Samenhang.

Voor meer informatie over het Valuascollege en OGVO zijn de volgende bronnen beschikbaar:
– Website Valuascollege.
– Managementstatuut OGVO
– Jaarverslag 2020 OGVO
– Website OGVO

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is voorlopig ingedeeld in schaal 14 van de cao VO.
OGVO biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele onderwijsorganisatie (opleiding en training).

Procedure

Bij de werving en selectie laat OGVO zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren kan via deze link.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 oktober 2021 tegemoet.

Contactpersoon
mr.drs. Jan Kees Meijers
meijers@aardoomendejong.nl
06-82126898

« Terug naar het nieuwsoverzicht