Jaarverslag

Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Voor ons betekent dit dat wij meer ruimte krijgen om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij graag ‘verantwoording’ afleggen. Dat doen wij door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsgemeenschap en het gesprek aan te gaan. Ook het jaarverslag is voor ons een manier om te communiceren met alle betrokkenen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017