Gedragscode

Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die wederzijds respect hoog in het vaandel heeft staan. Om succesvol te blijven, moeten wij ons allen houden en spiegelen aan de gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen in de Gedragscode. De Gedragscode vormt de leidraad voor onze dagelijks handelen.

Wij achten het van belang dat haar werknemers, leerlingen en externen zoals ouders van leerlingen, leveranciers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarbij zij betrokken zijn en heeft daartoe de Klokkenluiderregeling vastgesteld.

De Gedragscode en Klokkenluiderregeling kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat van de Onderwijsgemeenschap, tel. 077 3590500