Visie

Goed onderwijs door samengaan van leerlingen. Koppel vmbo, havo en vwo en breng deze onderwijstypen onder op één lokatie. Geen scheiding van leerlingen, maar wél elk met een eigen plek in het gebouw. Waardoor een eigen ‘thuisbasis’ ontstaat. En een herkenbare en veilige leeromgeving waarbij de leerlingen te maken hebben met een kernteam van docenten. Want de leerling maximaal tot ontplooing laten komen. Dát is onze kerntaak.

Levensvaardigheden en levenswaardigheden
Het ontwikkelen en stimuleren van kennis en vaardigheden bij jongeren in een belangrijke en beïnvloedbare periode van hun leven is onze kerntaak. Wij bieden een school die toegankelijk is voor álle leerlingen en geven iedereen alle kansen een diploma of certificaat te halen. Daarbij leren wij onze leerlingen elkaar te respecteren, ongeacht iemands achtergrond of afkomst. Want verschillen tussen leerlingen, afkomst en opvattingen zien wij als vanzelfsprekend.

Gevarieerd onderwijsaanbod
De Onderwijsgemeenschap bestaat uit drie gelijkwaardige campussen: Blariacumcollege, Valuascollege en College den Hulster. Elke campus heeft een breed en volledig onderwijsaanbod, van vmbo tot en met vwo. Maar elke campus heeft een eigen identiteit en zijn eigen specialisatie. Zo kan de leerling kiezen uit een zeer gevarieerd en soms zelfs uniek onderwijsaanbod. Een passende opleiding voor iedere leerling dus. Rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen en hun achtergrond.

Hoogwaardig en innovatief onderwijs
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken wil bij de beste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland horen. Daarom werken wij voortdurend aan kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend, eigentijds onderwijs. Daarbij is veel aandacht voor aansluiting op en afstemming met eigen (hogere) opleidingen, mbo, hbo en wo.

Alle drie de campussen bieden een ononderbroken leerweg aan. Door afstemming van lestabellen en overgangsregelingen kan de leerling binnen en tussen de campussen overstappen. De regio Venlo is een unieke grensregio met specifieke bedrijfstakken en instellingen.Omdat wij het beste voor onze leerlingen willen, zoeken wij voortdurend naar aansluiting met deze regio. Zo kunnen wij het onderwijsaanbod actueel houden.