Campussen

Blariacumcollege

Het Blariacumcollege legt de focus op kleinschaligheid en betrokkenheid. Onze medewerkers in Blerick helpen leerlingen binnen deze dynamische en veilige leeromgeving hun plek te vinden en zich thuis te voelen. In deze prettige omgeving kan de leerling onder begeleiding aan zijn / haar zelfstandigheid werken en zich op alle aspecten ontwikkelen die de regio van morgen vraagt, of het nu business, onderzoeksvaardigheden of ICT betreft.
Speciaal op het Blariacumcollege is de tweejarig brugperiode (dakpanklas) vmbot/havo en havo/vwo, ICT-leerroute (vmbo), SDV (vmbo), sportklassen, masterclass-gymnasium en de regionale zorgvoorziening LWOO+Maasland.

College Den Hulster

Actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend leren zijn aspecten die kenmerkend zijn voor College Den Hulster, waar leerlingen al in een vroeg stadium de kans krijgen om doelbewust aan hun toekomst te werken. Op deze manier doet de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden op. De  campus geeft iedere leerling de kans zich optimaal te ontwikkelen in de stromen techniek (Technasium), tweetalig onderwijs, cultuur of sport.
Speciaal op College Den Hulster is TTO Engels, Technodome (vmbo en mbo), Technasium (havo/vwo), sportklassen, LOOT en de Da Vinci Class (hoogbegaafden)

Valuascollege

Het Valuascollege is een creatieve middelbare school, die leerlingen mogelijkheden biedt zich in alle vrijheid te ontwikkelen waarbij de speerpunten cultuur, talen en horeca zijn. Zang- en danstalenten komen in de vooropleiding conservatorium en dans aan hun trekken. De campus wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt.
Speciaal op het Valuascollege is Horeca, Toerisme en Voeding (vmbo), 4 vmboT+, vooropleiding Conservatorium en Dans, TTO Duits, Delf Scolaire en gymnasium plus.