Bestuur en structuur

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een stichting die is opgebouwd uit drie campussen. Samen met de drie campusdirecteuren vormt Het College van Bestuur het managementteam. Het managementteam neemt beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op campusniveau met elkaar af. Door de centrale aansturing van het onderwijsaanbod wordt de variatie in het onderwijsaanbod vergroot.

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het wettelijk bevoegde gezag en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de hele Onderwijsgemeenschap.
De Centrale Service Unit ondersteunt het College van Bestuur op het gebied van personeel en organisatie, financiën, controling, communicatie en ICT.

Het College van Bestuur bestaat uit:
 • De heer R. Palmen, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht behartigt de verschillende maatschappelijke belangen die raken aan de activiteiten die de Onderwijsgemeenschap ontplooit. Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. De Raad onderschrijft zowel de missie en de doelstellingen van de Onderwijsgemeenschap, als de Code Goed Bestuur. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:
 • De heer M. Frielinck (voorzitter)
 • De heer B. van Essen
 • Annalies Zwart
 • Tanja Verkoelen-Peters
 • Rens van Tilburg

Campus

De campusdirecteur is verantwoordelijk voor het beleid en heeft de dagelijkse leiding van de onder hem vallende campus. De campusdirecteur legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Elke campus heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van de hele Onderwijsgemeenschap. In de GMR hebben ouders, leerlingen en medewerkers zitting. Daarnaast kent elke campus een eigen Medezeggenschapsraad, de CMR. Hierin zijn ook ouders, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd.

Leden van de GMR

 • Thijs van de Graaf (ouder Blariacumcollege)
 • Francis Meijers (medewerker Blariacumcollege)
 • Daniëlle van den Brand (medewerker Blariacumcollege)
 • Demi Janssen (leerling Blariacumcollege)
 • Rob Huijskens (medewerker College Den Hulster)
 • Frans Wijnen (medewerker College Den Hulster)
 • Piet de Haas (ouder College Den Hulster)
 • Jelte Lokerse (leerling College Den Hulster)
 • Jacques Knelissen (medewerker Valuascollege)
 • Rick Cremers (medewerker Valuascollege)
 • Emmie van Daelen/Maya Gipmans/Clim Titulaer (ouder Valuascollege)
 • Susanne van der Grinten (leerling Valuascollege)