Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege.

Scholen slaan handen ineen tegen cyberpesten

Pesten kan 24/7, non-stop plaatsvinden. De impact van online pesten is groot. Om dit probleem aan te pakken tekenden bestuurders en directie van de scholenkoepels LVO, SOML en OGVO een overeenkomst waarin ze laten zien zich in te zetten tegen cyberpesten. De overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van Gemeenten Roermond, Venlo en Venray en GGD Limburg- Noord.

Overeenkomst
In de strijd tegen cyberpesten hebben de bestuurders en directies van de scholenkoepels LVO, SOML en OGVO de handen ineen geslagen middels het ondertekenen van een convenant. In de overeenkomst staat onder andere vastgelegd dat jongerentaskforces (projectgroep) het voortouw krijgen in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen (oudejaars voor jongerejaars leerlingen) en werkbezoeken bij andere scholen. Onderliggend doel is een verdere bewustwording, gedragsverandering en ontwikkeling van mediawijsheid onder jongeren.

Delete cyberpesten
Pesten gebeurt op allerlei manieren. Het gaat bij (online) pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Ook het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes zijn voorbeelden van cyberpesten. Slachtoffers zijn onzeker, voelen zich niet meer veilig en zijn bijvoorbeeld bang om naar school te gaan. Uit onderzoek van de GGD Limburg-Noord blijkt dat zo’n 5 procent van de Limburgse jongeren slachtoffer is van cyberpesten.

Doel van gemeenten, scholenkoepels en GGD Limburg-Noord is om in de regio Noord- en Midden-Limburg is cyberpesten te voorkomen, verhelpen, maar vooral ‘verwijderen’.