Articles in Category: Corona

Update coronavirus 1 april

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, waarin premier Rutte ons vertelde dat de maatregelen die nu geldig zijn vanwege de strijd tegen het corona-virus, nog zeker tot 28 april zullen duren, informeren we jullie wat dat betekent voor onze leerlingen.

Sluiting scholen
Onze scholen zullen gesloten blijven tot en met dinsdag 5 mei. Woensdag 6 mei zullen de scholen het weer onderwijs opstarten. Tenzij het kabinet in de tussentijd weer anders besluit. Een en ander is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de ontwikkelingen in ons land in de strijd tegen het corona-virus. In de week voor de meivakantie zal het kabinet opnieuw met informatie komen over het al dan niet verlengen van de sluitingsperiode van de scholen.

Update coronavirus 24 maart

Gisteravond en vandaag zijn er opnieuw persconferenties gegeven door leden van het kabinet, waaronder ook zojuist door minister Slob van het ministerie van Onderwijs. Graag informeren we jullie wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.

Examens
De schoolexamens gaan gewoon door. Dat betekent dat OGVO de ingeslagen weg verder door zet en de scholen van OGVO de schoolexamens verder gaan voorbereiden.
De centrale examens gaan niet door. De scholen gaan bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens of leerlingen zakken of slagen. De scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De scholen hebben de ruimte om de schoolexamens verder voor te bereiden en uit te voeren. Er volgt nog nader beleid op de slaag- en zak-regeling via het ministerie van Onderwijs. Dat geldt ook voor de regelingen over herkansingen van de schoolexamens.

Update corona 19 maart

Hierbij informeren we jullie ook vandaag donderdag 19 maart weer over de laatste ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Schoolexamens
Vandaag hebben wij besloten dat we schriftelijke en praktische schoolexamens door laten gaan. We vinden het als OGVO heel belangrijk om hierin het besluit van minister Slob ook op te volgen. Wij gaan er voor zorgen, dat alle eindexamenleerlingen de schoolexamens kunnen afronden. Omdat de
scholen gesloten zijn tot en met 6 april, zullen wij alternatieve manieren bedenken om de schoolexamens aan te bieden. De school zal jullie daar over informeren.

Niet alle schoolexamens zullen voor 7 mei a.s. kunnen worden afgenomen. Maar er is voldoende ruimte en tijd dit lopende schooljaar om de schoolexamens ook op een later tijdstip te plannen als dat onvermijdelijk is vanwege de maatregelen die we moeten opvolgen vanwege het corona-virus. 
Met schriftelijke en praktische schoolexamens bedoelen wij de toetsen die de eindexamenleerlingen op de middelbare school moeten maken om deel te mogen nemen aan het (praktische) eindexamen.

De eindexamenleerlingen en hun ouders worden volgende week door hun eigen school,Valuascollege, Blariacumcollege of College Den Hulster geïnformeerd over de schoolexamens.

Update coronavirus 18 maart

Graag informeren we jullie ook vandaag woensdag 18 maart weer over de ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Maatregelen eindexamens
Gisteren overviel ons het bericht dat de minister heeft besloten dat de schoolexamens toch door zullen gaan. Wij als OGVO gaan de komende dagen overleggen met elkaar wat dat voor ons en jullie, onze leerlingen betekent. Het is heel belangrijk dat wij hier heel goed met elkaar over praten zodat we een zorgvuldige en juiste beslissing kunnen nemen. Vandaag en/of morgen kunnen we jullie daar helaas
nog geen duidelijkheid over geven. Wij informeren jullie daar uiterlijk vrijdagmiddag over.

Update 16 maart

Maatregelen eindexamens
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe maatregelen vanuit het ministerie van OCW bekend over de eindexamens. OGVO wacht deze richtlijnen en maatregelen af. Totdat deze bekend zijn bij ons, doen wij vooralsnog niets. Mochten er nieuwe richtlijnen komen voor 6 april 2020, dan zullen wij deze toepassen voor de eindexamens van 2020 en onze leerlingen daarover berichten.

Afstandsonderwijs via online platform
Op dit moment wordt er binnen OGVO hard gewerkt aan de voorzieningen om afstandsonderwijs in te regelen zodat de leerlingen digitaal met onderwijs aan de slag kunnen. De verwachting is dat dit aan het einde van deze week gereed komt. Zodra docenten en leerlingen de voorzieningen in gebruik kunnen nemen, berichten wij daarover. Daarna zullen de docenten zelf contact opnemen met de leerlingen.

Scholen sluiten vanwege coronavirus

OGVO sluit haar scholen, Valuascollege, Blariacumcollege en College den Hulster per a.s maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 in verband met het corona-virus. OGVO volgt het landelijke beleid. Hiermee neemt OGVO haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling en hoopt hiermee bij te dragen aan vermindering van de spreiding van het corona-virus.

Maatregelen
OGVO neemt maatregelen voor de examenklassen zodat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de sluiting van de scholen. Verder zal OGVO de komende dagen inzetten op voorzieningen voor onderwijs op afstand. Voor leerlingen die daar geen voorzieningen voor hebben thuis, zullen daar aanvullende maatregelen voor komen. Ook zal OGVO rekening houden met ouders die een dienstverlenend beroep hebben in de vitale sectoren zoals o.a. de zorg, politie, onderwijspersoneel, openbaar vervoer, voedselketen, transport en brandweer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen en daardoor met opvang van hun kinderen in de knel komen.

Finale Profielwerkstukken 30 maart gaat niet door

Naar aanleiding van het persbericht van donderdag 12 maart, is besloten dat de profielwerkstuk finale op maandag 30 maart niet door kan gaan. Samen met alle betrokkenen kijken we of er een andere datum mogelijk is. Zodra hier meer duidelijkheid over is, communiceren we dat.

Update coronavirus 12 maart

OGVO last alle evenementen af waar meer dan 100 leerlingen en medewerkers van het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege bij aanwezig zijn tot en met de meivakantie. Ook alle geplande reizen en excursies tot en met de meivakantie worden geannuleerd.

Scholen blijven gewoon open, dit beleid blijft ongewijzigd. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen dus naar school. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. Hierin volgen we de maatregelen die het kabinet 12 maart tijdens een persconferentie heeft aangekondigd. 

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus naar aanleiding van de persconferentie van 12 maart, lees je hier. Deze informatie wordt steeds aangevuld op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Op de website www.ggdlimburgnoord.nl staat steeds de laatste informatie over het coronavirus. Verder volgen we de richtlijnen van het RIVM.
Daarnaast geeft de rijksoverheid specifieke informatie voor scholen over het virus via  veelgestelde vragen.

OGVO is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Update Corona virus 9 maart

In de gemeente Venlo zijn besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Dat raakt ook twee van de drie scholen van OGVO, namelijk het Valuascollege en het Blariacumcollege. Het betreft een gezin waarvan een ouder besmet is met het coronavirus. Er volgen geen kinderen van dit gezin onderwijs op College Den Hulster

De patiënt uit de gemeente Venlo is met het gezin in thuisisolatie. Zij gaan niet naar school en werk. De patiënt heeft het virus opgelopen in Noord-Italië. De kinderen van deze patiënt zijn leerlingen van het Valuascollege en het Blariacumcollege. De leerling van het Blariacumcollege had geen klachten toen hij op school was. Daarom is er geen risico van overdracht of verspreiding van het virus naar medeleerlingen of medewerkers van de school. Deze leerling blijft voorlopig thuis om ervoor te zorgen dat bij klachten, hij niet alsnog mensen ziek kan maken.

Twee andere kinderen van de patiënt zijn leerlingen van het Valuascollege. Deze leerlingen hadden de laatste dagen lichte klachten en daarom kan het zijn dat zij het virus hebben overgedragen naar medeleerlingen of medewerkers van de school.

Update coronavirus: alle buitenlandse schoolreizen van OGVO in maart geannuleerd

Vanwege de uitbraak van het coronavirus annuleert OGVO uit voorzorg ook alle andere buitenlandse schoolreizen die in maart vertrekken. Voor het Blariacumcollege betekent dit dat de reizen van havo/vwo naar Barcelona, Boedapest en de skireis naar Oostenrijk niet doorgaan. College Den Hulster en het Valuascollege hebben in maart geen schoolreizen op het programma staan.