Articles in Category: Corona

Mondkapjes op OGVO-scholen

OGVO en haar scholen benadrukken het belang van het dragen van mondkapjes in de gebouwen als leerlingen en medewerkers zich verplaatsen binnen de gebouwen en op het schoolterrein. Hiermee stellen wij de veiligheid van leerlingen en medewerkers voorop. OGVO neemt hiermee verantwoordelijkheid om een optimale veilige omgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers. Wij zullen alle leerlingen en medewerkers verzoeken zich hieraan te houden.

Update coronavirus 20 mei

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte het groene licht gekregen om onze scholen weer helemaal open te stellen voor onze leerlingen. We gaan onze maatschappelijk verantwoordelijkheid verder oppakken om onze leerlingen, ook in deze bijzondere omstandigheden, weer zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen.

Wij, onze docenten en medewerkers, zijn blij met het groene licht van het kabinet. Eindelijk kunnen we elkaar en onze leerlingen weer treffen op school. We hebben iedereen gemist. Elkaar echt weer ontmoeten is toch veel fijner dan contact via een beeldscherm. We zullen er dan ook alles aan doen om leerlingen de komende periode zoveel mogelijk op school te zien.

Update coronavirus 7 mei

Graag wil ik jullie nader informeren over de lessen die we deze week weer zullen gaan opstarten. Het basisonderwijs opent de deuren per 11 mei, het voortgezet onderwijs blijft nog gesloten tot en met 1 juni. Dus tot aan maandag 2 juni geven we onze lessen nog met onderwijs op afstand. Dat betekent dat de onlinelessen weer doorgaan zoals jullie gewend zijn.

Woensdagavond 6 mei hebben we via de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gehoord dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en krijgen we vanaf 11 mei meer ruimte in de samenleving. Dat betekent dat we met meer zekerheid kunnen uitgaan van opening van de scholen per 2 juni a.s.

Update coronavirus 23 april

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdagavond, informeer ik jullie graag hoe we verder gaan als we 2 juni de scholen weer mogen openen. Daarnaast komt ook het einde van het schooljaar in zicht en hebben we bepaald hoe we omgaan met de overgangsregeling voor onze leerlingen.

Opening scholen vanaf 2 juni
Natuurlijk hangt de opening van de scholen nog af van het definitieve kabinetsbesluit én hoe de openstelling verloopt op de basisscholen vanaf 11 mei. Spannend dus nog even. Misschien zijn sommigen teleurgesteld dat wij onze deuren nog niet mogen openen voor onze leerlingen. Voor anderen zal deze teleurstelling er niet zijn omdat er ook ouders/verzorgers zijn die het spannend vinden om hun kind weer naar school te laten gaan. Hoe dan ook, we moeten nog even geduld hebben en doorgaan met het geven van onderwijs op afstand aan onze leerlingen.

Update coronavirus 10 april

Op 8 april jl. heeft de minister van onderwijs, minister Slob, de slaag-zakregeling voor 2020 bekendgemaakt.
Deze regeling wijkt af van de slaag-zakregeling uit vorige jaren omdat dit schooljaar geen centrale examens (CSE, CSPE) worden afgenomen vanwege het corona-virus. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en maatregelen.

De belangrijkste wijzigingen:
• De eis van een 5,5 gemiddeld voor het CSE is (vanzelfsprekend) komen te vervallen.
• Alle leerlingen krijgen na 4 juni 2020 de gelegenheid om in twee vakken een resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) te maken.
• Leerlingen van vmbo basis of kader mogen zo’n toets maken in drie vakken, twee AVO vakken en één praktijkvak.
• De RV-toets geldt voor zowel schoolexamenvakken als centraal examenvakken en bestrijkt de stof van het hele PTA.
• Indien het cijfer van de RV-toets hoger is dan het schoolexamencijfer, wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van het oorspronkelijke schoolexamencijfer en deze toets. 

Update coronavirus 1 april

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, waarin premier Rutte ons vertelde dat de maatregelen die nu geldig zijn vanwege de strijd tegen het corona-virus, nog zeker tot 28 april zullen duren, informeren we jullie wat dat betekent voor onze leerlingen.

Sluiting scholen
Onze scholen zullen gesloten blijven tot en met dinsdag 5 mei. Woensdag 6 mei zullen de scholen het weer onderwijs opstarten. Tenzij het kabinet in de tussentijd weer anders besluit. Een en ander is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de ontwikkelingen in ons land in de strijd tegen het corona-virus. In de week voor de meivakantie zal het kabinet opnieuw met informatie komen over het al dan niet verlengen van de sluitingsperiode van de scholen.

Update coronavirus 24 maart

Gisteravond en vandaag zijn er opnieuw persconferenties gegeven door leden van het kabinet, waaronder ook zojuist door minister Slob van het ministerie van Onderwijs. Graag informeren we jullie wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.

Examens
De schoolexamens gaan gewoon door. Dat betekent dat OGVO de ingeslagen weg verder door zet en de scholen van OGVO de schoolexamens verder gaan voorbereiden.
De centrale examens gaan niet door. De scholen gaan bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens of leerlingen zakken of slagen. De scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De scholen hebben de ruimte om de schoolexamens verder voor te bereiden en uit te voeren. Er volgt nog nader beleid op de slaag- en zak-regeling via het ministerie van Onderwijs. Dat geldt ook voor de regelingen over herkansingen van de schoolexamens.

Update corona 19 maart

Hierbij informeren we jullie ook vandaag donderdag 19 maart weer over de laatste ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Schoolexamens
Vandaag hebben wij besloten dat we schriftelijke en praktische schoolexamens door laten gaan. We vinden het als OGVO heel belangrijk om hierin het besluit van minister Slob ook op te volgen. Wij gaan er voor zorgen, dat alle eindexamenleerlingen de schoolexamens kunnen afronden. Omdat de
scholen gesloten zijn tot en met 6 april, zullen wij alternatieve manieren bedenken om de schoolexamens aan te bieden. De school zal jullie daar over informeren.

Niet alle schoolexamens zullen voor 7 mei a.s. kunnen worden afgenomen. Maar er is voldoende ruimte en tijd dit lopende schooljaar om de schoolexamens ook op een later tijdstip te plannen als dat onvermijdelijk is vanwege de maatregelen die we moeten opvolgen vanwege het corona-virus. 
Met schriftelijke en praktische schoolexamens bedoelen wij de toetsen die de eindexamenleerlingen op de middelbare school moeten maken om deel te mogen nemen aan het (praktische) eindexamen.

De eindexamenleerlingen en hun ouders worden volgende week door hun eigen school,Valuascollege, Blariacumcollege of College Den Hulster geïnformeerd over de schoolexamens.

Update coronavirus 18 maart

Graag informeren we jullie ook vandaag woensdag 18 maart weer over de ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Maatregelen eindexamens
Gisteren overviel ons het bericht dat de minister heeft besloten dat de schoolexamens toch door zullen gaan. Wij als OGVO gaan de komende dagen overleggen met elkaar wat dat voor ons en jullie, onze leerlingen betekent. Het is heel belangrijk dat wij hier heel goed met elkaar over praten zodat we een zorgvuldige en juiste beslissing kunnen nemen. Vandaag en/of morgen kunnen we jullie daar helaas
nog geen duidelijkheid over geven. Wij informeren jullie daar uiterlijk vrijdagmiddag over.